dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Anselmô

Lạy Nữ Vương chí thánh, vì đặc ân cao quí Chúa đã ban cho Mẹ khi nâng Mẹ lên bậc rất cao trọng, cho Mẹ được tham dự vào quyền toàn năng của Chúa, xin Mẹ cũng trào đổ nguồn ân sủng dư đầy lòng Mẹ xuống cho chúng con được thông phần vinh quang của Mẹ. Lạy Nữ Vương rất thương xót, xin Mẹ quan tâm đến việc cung cấp cho chúng con nguồn ơn thiêng mà Thiên Chúa đã hân hoan dùng để nhập thể làm người trong lòng trinh khiết Mẹ. Xin Mẹ đừng ngại lắng nghe lời chúng con cầu nguyện. Nếu Mẹ đoái thương cầu xin Con Mẹ cho chúng con thì Người sẽ thẩm nhận lời Mẹ ngay. Mẹ chỉ cần muốn chúng con được vĩnh phúc là thế nào chúng con cũng được. Ai có thể thắt chặt tấm lòng đầy tình thương của Mẹ không mủi lòng trước cảnh huống cơ cực chúng con, thì chúng con sẽ ra sao, khi Con Mẹ đến phán xét chúng con, Mẹ ơi?

Lạy Nữ Vương khoan nhân, xin Mẹ cứu chữu chúng con, đừng đếm xỉa đến tội lỗi vô ngần của chúng con làm gì. Mẹ đã biết Đấng Tạo Thành chúng con đã mặc xác thể loài người, không phải là để đoán phạt tội nhân, mà là để giải cứu họ. Mẹ được làm Mẹ Thiên Chúa, mà chỉ cốt để làm lợi riêng cho Mẹ, thì có thể nói chúng con có được giải cứu hay không cũng chẳng hệ gì đến Mẹ. Nhưng Thiên Chúa lại đã mặc thân xác trong lòng Mẹ để giải cứu Mẹ và giải cứu mọi người kia mà. Nếu Mẹ không cho chúng con thông phần hạnh phúc của Mẹ, thì Mẹ được hưởng thụ quyền uy linh và vinh quang nhường ấy có lợi gì cho chúng con đâu? Xin Mẹ phù trì bên vực chúng con: Mẹ biết rõ chúng con cần được Mẹ phù trì thế nào rồi. Chúng con cậy nhờ Mẹ, Mẹ đừng để chúng con phải trầm đọa, trái lại, xin cho chúng con được phụng sự yêu mến Chúa Giêsu Con Mẹ đời đời.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)