dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện cầu của thánh Phêrô Đamian

Lạy Nữ Trinh chí thánh Mẹ Thiên Chúa, xin cứu giúp những người đến cầu cứu nơi Mẹ. Xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con. Được đặt làm Nữ Vương, làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ có thể quên lãng loài người chăng? Ồ, không. Ngàn lần không. Mẹ quá biết chúng con đang vương vất dưới trần ai giữa những tai bay vạ gió nào rồi, và các tôi tớ Mẹ đang chơi vơi giữa trạng huống bi thảm nào rồi. Thật vậy, Mẹ ơi, một tình thương cao cả như tình thương của Mẹ không thể nào quên lãng một cảnh ngộ cùng cực như cảnh ngộ của chúng con đây được.

Vậy xin Mẹ đoái nhìn chúng con, nhìn chúng con bằng cái nhìn toàn năng mà Đấng Toàn Năng đã ban cho Mẹ trên trời cũng như dưới đất. Không điều gì mà Mẹ không làm được; đến những người đã tuyệt vọng, Mẹ còn làm cho họ hy vọng được cứu độ kia mà. Mẹ càng quyền năng, thì Mẹ càng là tình thương trắc ẩn.

Xin Mẹ cũng đoái nhìn chúng con bằng khóe nhìn yêu đương. Con biết rằng, lạy Nữ Vương con, con biết rằng Mẹ hoàn toàn nhân ái. Mẹ yêu chúng con bằng một tình yêu xuất chúng cao vời. Bao lần Mẹ đã làm nguôi khuây được cơn nghĩa nộ của Quan Án chí cao, lúc Người sắp sửa trừng phạt con! Lạy Mẹ nắm giữ tất cả các kho tàng tình thương của Thiên Chúa. A! đừng có bao giờ Mẹ ngừng tay làm ơn lành cho chúng con, Mẹ, một người chỉ rình cơ hội để cứu độ hết những người cơ khổ, và trao đổ xuống họ tình thương dư đầy của Mẹ. Mẹ càng ra tay tế độ xin cho các tội nhân được tha thứ, và những tội nhân được tha thứ này càng tiến vào hưởng nước trời, thì vinh quang Mẹ càng bao la chói lói.

Một lần nữa, xin Mẹ ghé nhìn về phía chúng con, để chúng con được lên chiêm ngưỡng Mẹ trên thiên đàng. Ngoài phúc hưởng kiến Thiên Chúa, thì được chiêm ngưỡng Mẹ, mến yêu Mẹ, sống dưới bóng Mẹ, đó là vinh quang tuyệt cao chúng con có thể thụ hưởng. Ôi! xin Mẹ nhận lời chúng con xin, vì Chúa Giêsu không muốn từ khước điều nào Mẹ xin, để tỏ hết tình kính mến Mẹ.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)