dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện của thánh Guliêmô, Giám Mục Balê

Lạy Mẹ Thiên Chúa, con tin cậy Mẹ, con cả dám nài van Mẹ đừng chối bỏ con. Toàn thể Giáo Hội tung hô Mẹ là Mẹ tình thương. Mẹ được Thiên Chúa quí yêu rất mực đến nỗi luôn luôn thẩm nhận lời Mẹ kêu cầu. Không một ai không được hưởng phần từ tâm của Mẹ. Không một tội nhân nào bị lòng yêu thương hiền dịu của Mẹ chối chê, mặc dầu họ tội lỗi nặng nề ghê tởm, thoạt khi họ vừa cậy trông nơi Mẹ.

A! phải chăng Giáo Hội đã làm một việc vô ích và lầm lẫn khi tung hô Mẹ là nữ trạng sư, là nơi nương ẩn của những người cùng cực? Xin Chúa chớ để bao giờ tội lỗi của con có thể cản ngăn Mẹ chu tòan nhiệm vụ xót thương của Mẹ, nhiệm vụ đã làm Mẹ trở nên trạng sư, nên trung gian hòa bình, nên hy vọng duy nhất và nên nơi ẩn nương của những người cơ khổ! Không, sẽ không có thể có ai nghe nói Mẹ Thiên Chúa, nơi phát nguyên một Dòng Suối tình thương để cứu chữa toàn thế giới, lại có thể chối không yêu thương tội nhân đến cầu xin Mẹ. Nhiệm vụ của Mẹ là tái lập hòa bình giữa Thiên Chúa và nhân loại; vậy, xin Mẹ hãy chỉ nghe tiếng từ tâm bao lao của Mẹ, một từ tâm mênh mông hơn hết mọi tội lỗi con đã phạm, mà đến cứu vớt con.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)