dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    

Lời nguyện đọc hằng ngày

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền là Mẹ con, này con là kẻ có tội khốn nạn hơn các kẻ có tội khác, con chạy đến cùng Người là Mẹ Chúa Cứu Thế, là Nữ Vương cả và thế gian, là Đấng bầu cử và phù họ cho kẻ có tội, cùng làm cho nó được trông cậy.

Con lạy Đức Bà là Đấng Nữ Vương cao cả, con lấy lòng khiêm nhường mà cám ơn Đức Bà vì mọi ơn lành Người đã ban cho con xưa nay, nhất là vì Người đã cứu lấy con cho khỏi sa hỏa ngục, là sự con đã đáng nhiều lần vì tội lỗi con.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)