dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    


15 lời hứa của Đức Mẹ cho những ai lần hạt Mân Côi

01. Những ai trung thành phụng sự Mẹ bằng cách đọc Kinh Mân Côi sẽ nhận được những ơn cao cả.

02. Mẹ hứa sẽ phù trợ đặc biệt và ban nhiều ơn cho những ai đọc Kinh Mân Côi.

03. Kinh Mân Côi sẽ là áo mã giáp để chống lại hỏa ngục. Kinh Mân Côi tiêu diệt thói xấu, giảm thiểu tội lỗi, và phá tan các ngụy thuyết.

04. Kinh Mân Côi giúp nhân đức và các việc lành triển nở. Kinh Mân Côi kéo nhiều tình thương của Chúa xuống trên các linh hồn; giúp người ta khinh chê thế tục cùng những giả trá của nó, và nâng tâm hồn họ khao khát những của trên trời. Thực, Kinh Mân Côi chính là phương tiện giúp thánh hóa các linh hồn.

05. Linh hồn đến với Mẹ bằng Kinh Mân Côi sẽ không hư mất.

06. Những ai đọc Kinh Mân Côi sốt sắng và áp dụng những mầu nhiệm của Kinh Mân Côi vào đời sống mình sẽ không sợ bị rủi ro. Chúa sẽ nhân từ với họ và họ sẽ sống công chính, họ sẽ được bền vững mãi trong ơn Chúa và xứng đáng hưởng quê trời.

07. Những ai thực tôn sừng mầu nhiệm Mân Côi sẽ được ơn chịu các phép Bí Tích trước giờ chết.

08. Những ai trung thành lần lạt Mân Côi, khi sống và nhất là trong giờ chết, sẽ được ánh sáng Chúa soi dẫn cùng với đầy dẫy ân huệ của Ngài. Khi lâm tử, họ sẽ được chia sẻ huân nghiệp của các Thánh trên trời.

09. Mẹ sẽ cứu khỏi luyện tội những ai tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi.

10. Những con cái trung thành của phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được thừa hưởng vinh quang lớn lao trên trời.

11. Nhờ Lần Hạt Mân Côi, các con sẽ được hết những gì mình xin.

12. Những ai truyền bá phép Lần Hạt Mân Côi sẽ được Mẹ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khổ.

13. Mẹ đã xin Con Chí Thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép Lần Hạt Mân Côi là họ sẽ được cả Triều Đình Thiên Quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

14. Những ai đọc Kinh Mân Côi đều là con cái Mẹ và là anh em với Con Một Mẹ là Chúa Giêsu Kitô.

15. Tôn sùng phép Lần Hạt Mân Côi là dấu chắc chắn được ơn tiền định cứu rỗi.

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)