dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Kinh Nguyện Về Mẹ
 
     
<<<    


Kinh cầu nguyện cho hàng Linh mục

17- CẦU NGUYỆN CHO HÀNG LINH MỤC

Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA.
Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

CHÚA NHẬT

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ hấp hối, toát mồ hôi máu, và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn giữ tình ý thật ngay lành trong khi tiếp xúc thân mật với các tâm hồn.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ HAI

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU bị lôi hết tòa án này đến tòa án khác, bị tạt vả, nhạo báng, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn vui lòng dứt bỏ hết những gì có thể hiểm nghèo cho ơn Thiên Triệu cao cả.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ BA

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ bị đánh đòn, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn cho rước lễ với lòng tin tưởng, cung kính và mến yêu.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ TƯ

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU đội mũ gai, đầy đờm rãi, bị khinh dể và hành hạ như một con sâu đất, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn thâm cảm những nỗi thống khổ của Đức Chúa GIÊSU, khi các ngài bước lên bàn thờ để tái diễn kỷ niệm đau thương ấy.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ NĂM

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, khi Con Thánh của Mẹ bị bêu diễu, ăn vận như một vua hề, để cho chính các thụ sinh Người chế nhạo, và Mẹ nghe thấy tiếng la ó: Hãy khử Nó đi! Hãy khử Nó đi! Hãy đóng đanh Nó đi! Vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn biết hoàn toàn quên mình trong mọi thành công.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ SÁU

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Mẹ cô đơn sầu khổ đợi chờ Con Thánh của Mẹ Phục Sinh và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn tin cậy Mẹ như con thảo trong mọi lúc, song nhất là trong giờ phút hiểm nghèo, tội lỗi hoặc nản lòng.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ BẢY

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU hấp hối suốt ba giờ trên Thập Giá, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn đọc Kinh Nhật Tụng cho tử tế và coi việc cử hành Thánh Lễ như hạnh phúc, như trung tâm của đời mình.
Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)