dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Mân Côi
 
 
Ngày Mồng Hai
 
<<<    

Kinh Kính Mừng Maria: Việc Tôn Kính Mẹ Hàng Đầu

Thánh Anphongsô luôn luôn là vị Tiến sĩ Cầu Nguyện và là vị Tiến sĩ "Những Vinh hiển Ðức Mẹ Maria", đã đặt Kinh Kính Mừng vào hàng đầu trong 10 việc tôn kính Ðức Mẹ.

Sau đây lời vàng ngọc của Ngài: "Ôi lời chào mừng của Thiên Thần đẹp lòng Ðức Trinh Nữ biết bao!" Khi nghe lời ấy, cơ hồ như Ngài cảm nhận lại niềm vui lúc Thiên Sứ Gabrie báo tin Ngài sắp làm Mẹ Thiên Chúa. Chúng ta hãy hân hạnh dâng nỗi hoan lạc đó bằng cách thường xuyên đọc Kinh Ave Maria.

Thánh Tôma a Kempis khuyên: "Chúng ta hãy năng ngỏ lời với Mẹ Maria lời chào của Thiên Thần, vì Ngài rất thích thú khi nghe lời ấy".

Chính Ngài đã tâm sự với thánh Mêchtin: Trong tất cả mọi lời chào kính, lời chào kính thiết thân tới lòng Ngài hơn cả là Kinh Kính Mừng.

Ai chào Mẹ sẽ được Ngài chào lại. Ngày kia, Thánh Bênađô nghe rõ ràng từ một tượng Mẹ: "Bênađô, Mẹ chào con." Mà lời chào của Ðức Trinh Nữ là một ân sủng Ngài ban để đáp lễ. Thánh Bônaventura nói: "Ngài hoan hỉ chào ta, nếu ta sốt sắng chào Ngài bằng kinh Kính Mừng."

Rítsa Lôrensô thêm: "Nếu người nào trình diện Ðức Trinh Nữ với Kinh Kính Mừng, lẽ nào Ngài có thể nào từ chối không ban ơn cho đương sự không?" Chính Mẹ đã hứa với thánh Giêtruđê sẽ ban cho trong giờ lâm chung bao nhiêu điều giúp đỡ bằng bấy nhiêu lần đọc kinh Kính Mừng.

Thánh Alanh Rốt (Alain de la Roche) quả quyết: Khi đọc Kinh Kính Mừng cả thiên đàng nhảy mừng hoan lạc, hỏa ngục run rẩy và ma quỉ chạy trốtn.

Tôma A Kempis cũng minh xác, vì chính ông kinh nghiệm: Ngày kia ma quỉ hiện ra, ông liền đuổi nó chạy trốn với Kinh Kính Mừng.

Thánh Tiến Sĩ của Ðức Trinh Nữ khuyên ta đọc kinh Kính Mừng trong 6 trường hợp sau đây:

  1. Ðọc 3 Kinh Kính Mừng sáng khi thức dậy và ban tối trước khi đi ngũ.
  2. Ðọc Kinh Nhật một Ngày 3 lần.
  3. Ðọc Kinh Kính Mừng khi nghe điểm giờ.
  4. Ðọc Kinh Kính Mừng khi ra khỏi nhà và khi về.
  5. Ðọc Kinh Kính Mừng khi thấy tượng Ðức Mẹ.
  6. Ðọc Kinh Kính Mừng trước và sau khi làm một việc gì.

Giai thoại

Một đại úy bay nổi qua đường

Khi chúng ta cầu nguyện với Mẹ Maria là đại hiền mẫu, không những Ngài giúp ta nên thánh hoặc hối cải trở về với Chúa, mà còn tránh cho ta những sự nguy hiểm làm ta tái phạm. Câu truyện lý thú sau đây minh chứng điều đó.

Trong tác phẩm Người Giáo Hữu Thông Thái, linh mục Xenhơri (Segneri) kể:

Ở Lamã có một thanh niên, đầy tôi lỗi trắng trợn và nô lệ những tập quán xấu xa, ngày kia, đến xưng tội với cha Duchi (Nicolas Zucchi). Ngài tiếp chàng với lòng từ ái, và cảm thông thảm trạng của chàng. Ngài quyết chắc lòng tôn sùng Ðức Mẹ có thể cứu chàng khỏi tật xấu quái ác ấy. Bởi vậy, ngài ra việc đền tội một Kinh Kính Mừng khi thức dậy, trước khi ngủ và dâng con mắt, tay chân và toàn thân cho Mẹ để xin Ngài gìn giữ như là sở hữu của Ngài, cuối cùng là hôn đất 3 lần.

Hối nhân làm đầy đủ việc đền tội, lúc đầu không thấy hiệu quả lắm. Nhưng cha Ducchi buộc chàng không bao giờ bỏ, khuyên chàng can đảm và tin mạnh vào sự che chở của Ðức Trinh Nữ.

Trong thời gian kế tiếp, chàng với một số bạn hữu cùng rời Lamã chu du khắp thiên hạ.

Khi về, chàng đến trình diện cha giải tội. Ngài sung sướng và sửng sốt thấy chàng hoàn toàn thay đổi cùng lánh hẳn tật xấu.

Ngài hỏi: "Con làm thế nào mà được Chúa cho thay đổi lạ lùng như vậy?"

Chàng thưa: "Chính nhờ Ðức Trinh Nữ mà con được ơn ấy. Ngài thưởng con đã đọc kinh Ave hôm sớm như cha đã dạy."

Thừa thắng xông lên. Cha Duchi lên tòa giảng, trình bày sự linh nghiệm của Kinh "Tấu Lạy Bà" hôm sớm ấy.

Trong số thính giả có một đại úy, đã lâu sống lộn xộn. Viên sĩ quan liền đem ra áp dụng, quyết bứt dây ràng buộc đương sự trong nô lệ ma quỉ. Nhờ việc đạo đức nhỏ mọn đó, viên sĩ quan áp đảo được mối đam mê ô nhục của mình và đổi đời.

Sau nửa năm, anh chàng, quá ỷ lại vào sức mình, đã điên cuồng nghĩ : đến xem người đồng phạm cũ có hối cải không. Nhưng khi đến nhà dâm phụ tức là liều mìh có thể tái phạm, chàng cảm thấy một sức vô hình bắt và đưa chàng qua cuối đường bên kia, rồi để chàng trước nhà mình. Thế là chàng hiểu rõ Ðức Trinh Nữ đã rứt chàng ra khỏi sự hư mất.

Lời Nguyện

Mẹ ơi! Uy lực vô song của Kinh Kính Mừng làm chúng con sung sướng và phấn khởi! Xin Mẹ cho toàn thể nhân loại gần 5 tỷ người hiện nay, ai cũng đọc kinh Kính Mừng. Ai cũng đọc kinh toàn năng, toàn lực đó thì không mấy chốc thế gian biến thành Thiên Ðàng.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)