dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Mân Côi
 
 
Ngày Mồng Năm
 
<<<    

Ý nghĩa Kinh Kính Mừng

Ðọc Kinh Kính Mừng là cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa.

Thiên Chúa quá nhân từ để Người không còn nhìn thấy tội lỗi chúng ta nữa khi chúng ta cứ luôn miệng ngợi khen và lòng trí chúng ta luôn hướng về Người mà tán tạ tình Người yêu dấu chúng ta. Như Thánh Nữ Têrêsa nhỏ đã nói: "Thiên Chúa mù và dốt không biết tính toán." Vì Người sẽ quên hết và không còn nhìn thấy những tội lỗi, những xấu xa và ô nhiễm nơi hồn xác chúng ta nữa, khi chúng ta luôn ngợi khen và ca tụng tình yêu Người. Vậy khi dậy nhân loại đọc Kinh Kính Mừng là Mẹ Maria đã dạy cho nhân loại biết cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa hơn hết những lời cầu nguyện khác.

Ngợi khen, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa để kéo Tình Yêu và sự thứ tha đến với mọi người.

Kinh Mân Côi đã liên kết các linh hồn thế nào khi chúng ta sử dụng. Trong Tình Yêu Thiên Chúa nơi các linh hồn như chúng ta đã rõ: Tất cả chúng ta đều là những chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh Chúa. Mỗi lần chúng ta ngợi khen cùng tán dương Tình Yêu Thiên Chúa trong các linh hồn thì không những chúng ta đã ngợi khen Thiên Chúa trong tình yêu Chúa ban cho chúng ta, mà lại ngợi khen thay cho tất cả mọi chi thể trong thân mình chúng ta nữa. Nếu sự chúng ta ngợi khen ấy đủ cho tất cả mọi hơi thở đang hiện hữu trên trần gian, thì chính chúng ta đã kéo tình yêu cùng sự thứ tha đến với tất cả mọi người trong nhân loại.

Giai Thoại

Ghì chặt tội nhân không cho đến máy chém.

Trong quyển III sách truyện Các Phép Lạ số 39, LM. Radi (Razzi) thuộc dòng Thánh Biển Ðức kể truyện lạ sau đây:

Một thanh niên mồ côi cha sớm, được mẹ gởi ở trong triều của một ông hoàng. Khi từ giã, bà mẹ đạo đức và rất sùng kính Ðức Trinh Nữ, bắt con hứa mỗi ngày đọc một Kinh Kính Mừng và thêm lời đơn giản: "Lạy Ðức Trinh Nữ có phúc, xin bảo trợ con trong giờ lâm tử."

Thế là anh chàng vào triều. Nhưng chẳng bao lâu, anh quá trác táng, ông hoàng buộc lòng phải thải hồi.

Tuyệt vọng và không biết sống bằng cách nào, anh bắt đầu đi cướp của giết người. Tuy vậy, anh vẫn tiếp tục đọc một Kinh Kính Mừng hằng ngày và lời nguyện hứa với mẹ.

Rồi anh bị bắt và bị án tử. Trước ngày bị xử, ở trong tù, đương sự than phiên nỗi ô nhục của mình, mối đau thương của mẹ và cái chết đang chờ đợi chàng.

Quỉ lấy hình một thanh niên tuấn tú hiện ra và hứa cứu chàng khỏi tù và khỏi chết, nếu chàng chịu làm điều quỉ bảo. Người bất hạnh tuyên bố sẵn sàng hết.

Thanh niên trá hình cho chàng biết hắn là quỉ đến cứu giúp chàng. Hắn bắt đầu buộc từ bỏ Chúa Giêsu Kitô và các bí tích. Tên khốn nạn bằng lòng. Quỉ còn buộc hắn bỏ Ðức Trinh Nữ và không nhận sự bảo hộ của Ngài. Anh chàng đáp: "Việc đó tôi không làm bao giờ." Và tâm trí hướng về Mẹ Maria, chàng đọc Kinh Kính Mừng và lời nguyện mà thân mẫu bảo.

Nghe vậy, quỉ biến mất, để tên tử tù khốn khổ, buồn phiền đến cực độ, vì đã phạm tội tầy đình là chối Chúa.

Nhưng chàng chạy đến cùng Ðức Trinh Nữ. Ngài ban cho chàng ơn thống hối tội lỗi và xưng tội với lòng ăn năn trọn hảo trong lệ sầu chan chứa.

Trên đường đến máy chém, tên tử tù đi ngang trước tượng Ðức Mẹ. Chàng chào kính bằng Kinh Kính Mừng và lời nguyện xin hộ phù trong giờ lâm chung.

Và kinh ngạc thay: mọi người đều thấy tượng Mẹ gục đầu chào lại. Vô cùng cảm động, chàng xin đến hôn chân Mẹ. Các người thi hành án lệnh chẳng thích gì việc đó, nhưng vì quần chúng biểu dương ồn ào mối xúc động, buộc lòng họ cho chàng đến đặt đôi mội nóng hổi lên thánh túc Mẹ.

Khi chàng cúi hôn, tượng Ðức Mẹ bỗng sinh động, đưa tay ra nắm tay chàng, chặt đến nỗi không thể rứt chàng ra được.

Quần chúng thấy sự lạ hô to: Xin tha! Xin Tha! Và chàng được tha bổng. Anh chàng hồi hương sống đời thánh thiện và trở nên tông đồ nhiệt thành của Kinh Kính Mừng vạn ứng để cứu chàng hai phần hồn xác.

Lời Nguyện

Lạy Mẹ Mân Côi, chúng con thật nghẹn ngào trước lòng khoan dung, nhân hậu bao la, bát ngát như trời như bể của Mẹ.

Xin cho chúng con luôn hăng say đọc Kinh Mân Côi, để ít nữa chúng con cũng biết nguyện xin như Rabindrâth Tagore: "Tim tôi hỡi, làm sao ngươi có thể quay đi khỏi nụ cười của Chúa ngươi và lạc loài xa Chúa. Ngươi đã bỏ Ðấng dấu yêu ngươi để nhớ đến kẻ khác, vì thế công việc ngươi hóa thành vô nghĩa."

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)