dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Tháng Mân Côi
 
 
Ngày Ba Mươi
 
<<<    

Mười Lăm Ðặc Ân ban cho
những người sốt sắng lần hạt Mân Côi

Ðức Trinh Nữ Maria đã hiện ra cho linh mục Alain và long trọng hứa ban cho những người sốt sắng lần hạt Mân Côi Mười Lăm đặc ân sau đây:

 1. Ðược một ơn đặc biệt quí hóa.
 2. Ðược bênh vực và chở che cách riêng.
 3. Ðược phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng.
 4. Ðược lãnh nhận mọi ơn lành.
 5. Ðược mau ra khỏi lửa luyện tội.
 6. Ðược lãnh các bí tích sau hết trước khi chết.
 7. Không phải hư hỏng, trụy lạc.
 8. Dấu chắc được rỗi linh hồn.
 9. Ðược làm con riêng của Ðức Mẹ, em Chúa Giêsu.
 10. Ðược vinh hạnh làm anh em với các thánh trên thiên đàng (đoàn viên Hội Mân Côi).
 11. Ðược nâng đỡ trong mọi cơn gian nan thiếu thốn nếu cổ động và truyền bá Kinh Mân Côi.
 12. Ðược ơn soi sáng, dư dật ơn thánh, chung hưởng phần công nghiệp các thánh.
 13. Không mắc phải tai nạn, thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, không phải chết tươi, được ơn sám hối, nếu là người tội lỗi; được ơn bền vững trong ơn nghĩa Chúa.
 14. Tràng hạt Mân Côi sẽ trở thành chiến cụ tinh nhuệ để chiến đấu với hỏa ngục; sẽ tiêu diệt mọi tính mê nết xấu; sẽ tẩy uế mọi vết nhơ tội lỗi; sẽ tiêu diệt các bè rối.
 15. Tràng hạt Mân Côi sẽ tô điểm vẻ đẹp siêu nhiên của các nhân đức, các việc  lành phước đức; sẽ đem lại cho các linh hồn lòng thương yêu, nhân hậu của Thiên Chúa; sẽ tiêu diệt lòng tham lam, ham hố để trở về yêu mến Thiên Chúa, tìm kiếm và khao khát của vĩnh cửu trên trời.

Giai Thoại

Bản luật được công bố trên đồi Fatima

Trưa ngày 13.5.1917 từ muôn tháp nhà thờ, sóng âm thanh dào dạt, ba trẻ Luxia, Giaxinta và Phanxicô sụp quì xuống nệm cỏ xanh và lần hạt như thói quen. Giữa lúc ấy, Ðức Trinh Nữ hiện đến như để thưởng công cho ba người bạn trẻ. Tay phải Ngài cầm tràng hạt rất đẹp. Lần viếng thăm nào Ngài cũng khuyên lần hạt Mân Côi. Ngay lần hiện ra thứ nhất này, Ngài hứa vĩnh phúc cho Phanxicô, nếu em lần hạt nhiều chuỗi.

Ngày 13.6.1917, gần sáu ngàn người hòa vang lời nguyện "Kính Mừng Maria" cùng 3 trẻ nhỏ, Ðức Trinh Nữ hiện đến  và nhấn mạnh lần thứ ba rằng:

- Lần hạt Mân Côi cần thiết vô cùng, phải lần hạt để cuộc chiến được chấm dứt.

Ngày 13.9.1917, trước 30 ngàn người đang niệm châu, Ðức Mẹ lặp lại đúng hệt lời yêu cầu tháng 7 trước. Ngài thêm:

- Bệnh nhân muốn thuyên giảm, người nào muốn xin ơn: cần phải trung thành lần hạt.

Ngày 13.10.1917, ngày phép lạ cả thể, hơn 70 ngàn người chứng kiến, và ức triệu ở xa trông thấy, và như xưa trên núi Xinai, giữa sấm chớp kinh hoàng, nay trên đồi Fatima với những hiện tượng lạ lùng chưa từng thấy, một bản luật được công bố.

Hãy tiếp tục làn chuỗi hằng ngày

Trong lần xuất hiện cuối cùng này, Ðức Mẹ cũng nhắc đến những phép gẫm khi lần hạt trong các phim hình hiện ra: Năm sự Vui: Thánh Gia Thất. Năm sự Thương: Ðức Mẹ sầu bi. Năm Sự Mừng: Ðức Bà Cát Minh.

Lời Nguyện

Kính Lạy Mẹ Mân Côi Fatima, chúng con hết lòng cám ơn Mẹ đã thương hiện ra nhắc nhủ chúng con lần hạt hằng ngày. Xin Mẹ cho chúng con luôn luôn tuân giữ lời Mẹ. Xin Mẹ cho chúng con xác tín rằng: "Ngày nào không lần chuỗi Mân Côi, ngày đó coi như vô ích, ngày đó là ngày bất hạnh."

Tha thiết xin Mẹ cho chúng con luôn luôn sốt sắng lần chuỗi Mân Côi để được Mẹ ban cho 15 đặc ân Mẹ hứa.

 

<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)