dongcong.net
 
 


BAN-NƠ, BỈ

Năm 1933 Đức Mẹ Người Nghèo đã hiện ra nhiều lần tại Ban-nơ  (áBanneux), một thị trấn nhỏ cách thành phố Li-e (Liège) chừng hai mươi lăm cây số.

Đức Mẹ hiện ra với trẻ Ma-ri-ê-ta Bê-cô (Mariette Beco), mười một tuổi. Bê-cô là con đầu lòng của một gia đình nghèo có bảy người con, sống ven một rừng thông.

Đức Mẹ đã hiện ra tám lần cả thảy, từ ngày 15 tháng 1 đến ngày 2 tháng 3 năm 1933. Và tất cả tám lần đều xảy ra quãng 7 giờ tối.

Tại Ban-nơ người ta có lòng tôn sùng Đức Ma-ri-a đặc biệt. Nhiều người và cả những đoàn người đau khổ đến đây hành hương. Người ta truyền bá sứ điệp từ các lần Đức Trinh Nữ đến thăm viếng và truyền dạy trẻ Ma-ri-ê-ta.

 Chúng ta hãy hưởng nhờ những ơn ích từ sự kiện thăm viếng và nghe theo sứ điệp của Mẹ như lời vọng vang từ Phúc Âm. Năm 1949, Giáo Hội qua đức giám mục Cơ-hốp (Kerkhofs) thuộc giáo phận Li-e đã chính thức công nhận tính cách xác thực của sự kiện Ban-nơ. Mấy dòng ký sự về những lần Đức Mẹ hiện ra có lẽ sẽ ích lợi cho chúng ta.

* Chúa Nhật, ngày 15 tháng 1 năm 1933

Trong ánh sáng rạng ngời, Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã cầu nguyện và mỉm cười với Ma-ri-ê-ta rồi tiến đến với  em.

* Thứ Tư, ngày 18 tháng 1 năm 1933

Lần này sau khi cầu nguyện hồi lâu, Đức Trinh Nữ Rất Thánh dẫn Ma-ri-ê-ta đến bên suối nước và nói: “Hãy nhúng tay con vào nước. Suối nước này được dành riêng cho Mẹ. Chúc con ngủ ngon. Tạm biệt con.”

* Thứ Năm, ngày 19 tháng 1 năm 1933

Ma-ri-ê-ta hỏi: “Thưa Bà Đẹp, Bà là ai?” Đức Trinh Nữ trả lời: “Mẹ là Đức Trinh Nữ của Người Nghèo.” Và sau đó Mẹ dẫn em đến suối nước lần thứ hai và nói: “Suối nước này được dành cho mọi quốc gia, để giúp đỡ những người nghèo. Mẹ sẽ cầu nguyện cho con. Tạm biệt con.”

* Thứ Sáu, ngày 20 tháng 1 năm 1933

Đây là lần thứ tư Đức Mẹ dẫn trẻ Ma-ri-ê-ta ra suối nước. Mẹ nói: “Con nhỏ yêu dấu của Mẹ, con hãy cầu nguyện nhiều. Tạm biệt con.”

* Thứ Ba, ngày 2 tháng 3 năm 1933

“Ta là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa. Con hãy cầu nguyện nhiều. Vĩnh biệt con.” Nhưng trước khi vĩnh biệt, Đức Trinh Nữ đặt tay và làm dấu Thánh Giá  chúc lành cho Ma-ri-ê-ta như ngày 20 tháng 1.  

M. Van Lun

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)