dongcong.net
 
 


BIỂU TƯỢNG THÁNH MẪU  

1. Biểu Tượng Ki-tô Giáo

Biểu tượng có thể được định nghĩa là những sự vật tượng trưng cho các ý niệm trừu tượng. Vì thế các hình thức biểu tượng là một hệ thống các hoạt động luôn liên kết với một ý nghĩa hàm ẩn. Biểu tượng được sử dụng đặc biệt trong lãnh vực tôn giáo, nhất là thể hiện qua các đền đài, tranh ảnh, tượng điêu khắc và được gọi chung là chủ nghĩa biểu tượng trong nghệ thuật tôn giáo.

Hình thức biểu tượng Ki-tô giáo phát nguyên từ Thánh Kinh và Thánh Truyền. Cựu Ước đã xây dựng ngôn ngữ biểu tượng trong các thuật sự phỏng nhân thuật (anthropomorphisms) và các cách diễn tả về giao ước, các nghi lễ tôn giáo Do Thái (lễ Vượt Qua, các lễ hội, các lễ vật v.v...), các địa điểm và các dấu chỉ sự hiện diện Thiên Chúa trên trần gian (Hòm Bia, Lều Tạm, Đền Thờ), các đồ thờ phượng, cùng nhiều sự vật khác.

Tân Ước kế thừa quan điểm Cựu Ước nhìn thực tế và lịch sử theo những mối tương quan chặt chẽ với Thiên Chúa. Tân Ước minh chứng Chúa Ki-tô là Đấng làm trọn những tiên trưng và những lời hứa của Cựu Ước. Như thế, bữa tiệc, phép Rửa và việc đặt tay khi qui chiếu về Chúa Ki-tô đều mang thêm ý nghĩa mới.

Các hình thức biểu trưng Ki-tô giáo còn được khởi sắc thêm nhờ mối quan hệ nội tại với cộng đồng tín hữu, sự tiếp nối các truyền thống và tâm thức Thánh Kinh, và ảnh hưởng của các nền văn hóa đa dạng đối với môi trường các ki-tô hữu đã sinh sống. Hầu hết, các biểu tượng Ki-tô giáo đều được trưng khởi từ nguồn Thánh Kinh: các hình ảnh, các ký hiệu đồ họa, các vật tượng trưng, các hành vi, thái độ, đồ vật và dấu chỉ phụng vụ.

Dần dần các biểu tượng Ki-tô giáo trở nên dồi dào và phổ biến hơn, biểu đạt chi tiết các chân lý đức tin về Chúa Ki-tô, về Mẹ Ngài, về các thánh cũng như về những phương diện đức tin khác. Biểu tượng trở thành một công cụ đắc lực giúp truyền đạt những chân lý tôn giáo, và theo lời thánh Âu-gu-tinh đó là “những quyển sách cho những người mù chữ.”

2. Đức Ma-ri-a Trong Các Hình Thức Biểu Tượng

Các hình thức biểu tượng Đức Ma-ri-a nở rộ phong phú nhất trong thời Trung Cổ, một phần được thể hiện qua các họa phẩm. Chẳng hạn, hình ảnh Đức Ma-ri-a giang rộng tay tượng trưng Mẹ là Trinh Nữ Vinh Quang; hình ảnh E-và Mới tượng trưng Đức Ma-ri-a là Mẹ của toàn thể nhân loại, hình ảnh Đức Ma-ri-a quì gối trước Chúa Hài Nhi Giê-su biểu trưng Mẹ Chúa Trời đầy tình mến; hình ảnh Đức Ma-ri-a với bông huệ nói lên đức trinh khiết và ngôi sao trên áo choàng gợi lên hai tước hiệu cao sang: Mẹ là Sao Biển và Mẹ là Sao Mai.

Dưới đây là một số trong rất nhiều biểu tượng được Giáo Hội sử dụng để ca tụng Đức Ma-ri-a.

* Rượu, dầu tuôn tràn, dầu thơm (Dc 1:1-3)
* Lều Kê-da (Kedar), trướng gấm Sa-lô-môn (Dc 1:5)
* Mặt trời, vườn nho (Dc 1:6)
* Bó cam tùng (Dc 1:12)
* Thủy tiên cánh đồng Xa-rông (Sharon), hoa huệ trong lũng sâu (Dc 2:1)
* Bồ câu nơi kẽ đá (Dc 2:14)
* Làn hương trầm thơm bay (Dc 3:6)
* Đôi mắt bồ câu (Dc 4:1)
* Tháp ngà Đa-vít (Dc 4:4)
* Cốt mật ong mọng chảy (Dc 4:11)
* Cột cẩm thạch (Dc 5:15)
* Đội quân sắp hàng vào trận (Dc 6:3)
* Rạng đông, Mặt trăng, Mặt trời (Dc 6:10)
* Môi miệng Đấng Tối Cao (Hc 24:3)
* Cột mây (Hc 24:4)
* Đèn không bao giờ tắt (Hc 24:6)
* Cửa Thiên Đàng, đáy lũng sâu (Hc 24:8)
* Cây trắc bá trên đỉnh Hơ-môn (Hermon) (Hc 24:13)
* Cây Ô-liu xinh đẹp trong cánh đồng, cây huyền bên suối nước (Hc 24:14)
* Cây quế và cây cọ thơm (Hc 24:15)
* Cây cam tùng hảo hạng (Hc 24:15)  

A. Buy-ô-nô

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)