dongcong.net
 
 


GIÁ TRỊ LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ

1. Sức Mạnh Canh Tân Đời Sống Ki-tô

Chúa Ki-tô là con đường duy nhất dẫn đến Thiên Chúa (Ga 14:4-11) và là gương mẫu tối cao cho các môn đệ theo đó mà mô phỏng trong cuộc sống của họ (Ga 13:15), đến mức có cùng những tình cảm như Chúa (Pl 2:5), sống cuộc sống của Ngài, và đắc thủ Thần Khí của Ngài (Gl 2:20; Rm 8:10-11). Giáo Hội vẫn luôn giáo huấn như thế, và trong các hoạt động mục vụ không hề có gì khả dĩ làm lu mờ giáo huấn ấy. Tuy nhiên, Giáo Hội, nhờ Chúa Thánh Thần dạy dỗ và bằng nhiều kinh nghiệm tích lũy được qua các thế kỷ đã công nhận lòng sùng kính Đức Trinh Nữ - tùy phụ và gắn liền với lòng thờ kính Chúa Cứu Thế - cũng có một hiệu quả mục vụ vĩ đại và tạo nên một sức mạnh canh tân đời sống ki-tô hữu.

Lý do đưa đến hiệu quả trên thật dễ hiểu. Sứ mạng đa diện của Đức Ma-ri-a nơi Dân Chúa là một thực thể siêu nhiên, hoạt động và sinh kết quả ngay trong thân thể Giáo Hội. Ta tìm được nguyên nhân niềm vui khi xét đến các phương diện đa dạng trong sứ mệnh của Đức Ma-ri-a, và khi thấy các phương diện ấy với hiệu quả riêng biệt nhưng cùng hướng về một mục đích chung, đó là sinh lại những phẩm tính thiêng liêng của Người Con Trưởng nơi đoàn con cái của Mẹ. Sứ vụ trung gian từ mẫu, đời sống thánh đức gương mẫu, và ơn thánh nơi Mẹ đã trở thành một lý do hy vọng lành thánh cho nhân loại.

Vai trò từ mẫu của Đức Trinh Nữ là dẫn dắt Dân Chúa, bằng tình yêu và sự giúp đỡ từ mẫu hiệu lực, hướng về Mẹ là người hằng lắng nghe họ. Như thế, Dân Chúa học biết để kêu cầu Mẹ là Đấng Yên Ủi những ai đau khổ, là sức mạnh cho kẻ yếu đuối, và nơi nương ẩn cho các tội nhân. Nơi Mẹ, họ được yên ủi trong lúc thử thách, thoa dịu lúc đau yếu và sức mạnh để vùng dậy khỏi tội lỗi. Mẹ là Đấng Vô Nhiễm hướng dẫn đoàn con mạnh mẽ và quyết tâm chống trả tội lỗi. Ở đây xin được nhắc lại, sự giải thoát khỏi tội lỗi và sự dữ (Mt 6:13) chính là tiền đề thiết yếu cho bất cứ sự canh tân đời sống ki-tô nào.

2. Noi Gương Nhân Đức Mẹ Ma-ri-a

Sự thánh thiện gương mẫu của Đức Thánh Trinh Nữ khích lệ các tín hữu đưa mắt nhìn lên Mẹ. Mẹ hằng tỏa sáng như một mẫu gương mọi nhân đức trước toàn thể cộng đoàn những người được ưu tuyển. Đó là các nhân đức có nền tảng Phúc Âm chắc chắn: tin tưởng và mềm mỏng chấp nhận Lời Chúa (Lc 1:26-28; 1:45; 11:27-28; Ga 2:5); vâng phục quảng đại (Lc 1:38); khiêm nhu thẳm sâu (Lc 1:48); đức ái ân cần (Lc 1:39,56); khôn ngoan thực sự (Lc 1:29,34; 2:19,33,51); tôn thờ Thiên Chúa qua việc mau mắn chu toàn các phận sự đạo đức (Lc 2:21-41); tri ân vì mọi ân sủng đã lãnh nhận (Lc 1:46-49); dâng hiến trong Đền Thờ (Lc 2:22-24); cầu nguyện giữa cộng đoàn Tông Đồ (TĐCV 1:12-23); kiên vững giữa cơn lánh nạn (Mt 2:13-23), và trong đau khổ (Lc 2:34-35; 2: 49; Ga 19:25); đức nghèo giãi chiếu đức độ và niềm tín thác vào Thiên Chúa (Lc 1:48; 2:24); ân cần chăm sóc Chúa Con từ khi Ngài giáng thế khiêm hèn cho đến khi chết ô nhục trên Thập Giá (Lc 2:1-7; Ga 19:25-27); chu đáo tế nhị (Ga 2:1-11); trinh khiết tuyệt vời (Mt 1:18-25; Lc 1:26-38); và tình yêu hăng nồng trinh trắng trong hôn nhân của Mẹ (Lc 1: 28).

Những nhân đức của Mẹ sẽ điểm trang cho đoàn con trung thành noi gương và giãi chiếu tấm gương ấy trong cuộc sống của họ. Và sự tiến triển nhân đức này sẽ tỏ hiện như hiệu quả, như hoa trái chín mọng của nhiệt tâm mục vụ phát xuất từ lòng tôn sùng Đức Thánh Trinh Nữ.

Đối với các tín hữu, việc sùng kính Mẹ Thiên Chúa luôn là một cơ hội để lớn mạnh trong ơn thánh, và đây chính là mục đích tối hậu của mọi hoạt động mục vụ. Vì không thể nào tôn vinh Đấng “Đầy Ơn Phúc” (Lc 1:28) mà mình lại không quí chuộng hạnh phúc được sống trong ơn thánh, vì sống trong ơn thánh chính là sống trong tình thân với Thiên Chúa, hiệp thông với Người và nên nơi ngụ cư cho Thánh Thần Thiên Chúa. Chính ơn thánh sẽ chiếm hữu toàn thể con người chúng ta và biến chúng ta nên hình ảnh con Thiên Chúa (Rm 9:19; Cl 1:18).

3. Giãi Sáng Chương Trình Thiên Chúa

Giáo Hội Công Giáo được thừa hưởng kinh nghiệm nhiều thế kỷ đã công nhận lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh là một trợ lực mạnh mẽ cho mọi người trong nỗ lực tiến đến hoàn thiện. Đức Ma-ri-a, Người Nữ Mới đứng kề Thập Giá Chúa Ki-tô, Người Nam Mới là Đấng mà chỉ nơi Ngài, nhân loại mới tìm được ánh sáng thật. Mẹ đã được ban cho chúng ta như một lời hứa, một đảm bảo rằng chương trình Thiên Chúa nơi Chúa Ki-tô vì phần rỗi con người đã được hiện thực hóa nơi một thụ tạo chính là Mẹ.

Qua các trình thuật Phúc Âm và qua vai trò thực tế của Mẹ trong Thành Thánh Thiên Chúa (Giáo Hội), Đức Thánh Trinh Nữ ban cho nhân loại hôm nay một ánh nhìn dịu dàng và sự nâng đỡ trong lúc bị giằng co giữa những tang thương và hy vọng, bị đánh gục vì những giới hạn của mình, bị xâu xé vì những khát vọng vô biên, bị u uẩn tâm trí và tan nát cõi lòng, lạc lõng trước vấn nạn của cái chết, bị đè bẹp dước sức nặng cô đơn trong lúc khát mong tình thân, trở thành miếng mồi cho biển chán chường và tởm gớm. Đức Ma-ri-a giãi chiếu vinh thắng hy vọng trong đau thương, thân ái trong cô đơn, bình an trong lo âu, vui mừng trong chán chường và đẹp xinh trong tởm gớm, cái nhìn vĩnh hằng trên cuộc sống đời tạm, và sự sống trên cái chết.

4. Hướng Dẫn đến với Chúa Ki-tô

Chớ gì “chính những lời Mẹ Ma-ri-a nói cùng các gia nhân giúp tiệc cưới Ca-na, “các anh hãy làm những gì Ngài (Đức Ki-tô) chỉ dạy” (Ga 2:5) đóng ấn vào tông huấn này (Marialis Cultus) và ghi nhận như lý do cuối cùng minh chứng cho giá trị mục vụ của sự tôn sùng Đức Ma-ri-a gây ảnh hưởng trên mọi người thuộc về Đức Ki-tô. Câu nói của Mẹ trên đây không những nhằm giải quyết cái rắc rối thiếu rượu giữa tiệc cưới, nhưng theo tinh thần Phúc Âm thánh Gio-an, đây là câu lập lại lời dân Do Thái thường dùng để nhắc lại lời giao ước trên núi Si-nai (Xh 19:8), câu nhắc lại lời dân thề hứa với Chúa, mà cũng là lời rất phù hợp với lời Chúa Cha phán trên núi Ta-bô-rê khi Đức Ki-tô tỏ mình ra sáng láng” (MC 57).

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)