dongcong.net
 
 


HIỆP HỘI THÁNH MẪU

Xem:
- Con Đức Mẹ

Các hiệp hội là những đoàn thể tôn giáo của giáo dân, trong đó các thành viên thực hiện một hình thức tôn sùng hay phượng thờ công khai, hoặc đảm trách một công việc tông đồ nào đó. Các hiệp hội có hình thức tổ chức tập thể với những cán sự điều hành các tác vụ chung. Khi các hiệp hội phát triển đến mức có thể chia thành các phân hội tương tự, giữ cùng một qui luật thì biến thành các tổng hội. Thường thường các dòng tu đại thệ hay đơn thệ đều có liên hệ đến một hiệp hội nào đó.

Qua nhiều năm, trong Giáo Hội đã xuất hiện nhiều hiệp hội Thánh Mẫu. Theo sử liệu, hiệp hội Thánh Mẫu sớm nhất đã ra đời từ thế kỷ XI tại Hy Lạp, và một số hiệp hội hiện nay có nguồn gốc từ thời Trung Cổ. Tuy nhiên, hầu hết các hiệp hội Thánh Mẫu xuất phát từ phong trào chống-Thệ-Phản, có cơ cấu phỏng theo các tổ chức Liên Đới (Solidalities) do dòng Tên chủ xướng.

Một số hiệp hội rất danh tiếng như hội Ảnh Đức Bà Hay Làm Phép Lạ; hội Đức Bà Ca-mê-lô; hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; hội Đức Mẹ Cấp Thời Trợ Giúp; hiệp hội Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức; hiệp hội Rất Thánh Mân Côi; hội Những Ân Nhân Thánh Mẫu; và Đạo Binh Xanh Đức Mẹ Fa-ti-ma.

A.Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)