dongcong.net
 
 


KINH CẦU ĐỨC BÀ THEO THÁNH KINH

Xem:
- Kinh Cầu Đức Bà

Ngoài những kinh cầu tôn vinh Đức Mẹ đã được Giáo Hội chuẩn nhận để dùng trong phụng vụ hoặc để đọc chung (như kinh cầu Đức Bà Lô-rê-tô và kinh cầu trong lễ Nghi Tôn Vinh Ảnh Thánh Đức Mẹ), đôi khi người ta còn soạn thêm những kinh cầu khác thuộc loại này như kinh cầu Đức Bà gồm những câu trích từ Thánh Kinh.

Có thể liệt kê nhiều lời ca tụng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a trích từ Thánh Kinh. Đó là những tước hiệu cụ thể, qui hướng và đề cao vai trò của Đức Trinh Nữ trong mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể và Nhiệm Thể Chúa Ki-tô. Khi kêu cầu Mẹ bằng những tước hiệu này, chúng ta cầu nguyện bằng chính Lời Chúa, lời đã được Thánh Truyền Giáo Hội nhiều lần giải thích qui về Mẹ. Kinh cầu sau đây do cha A.M. Rô-guy-ê (A.M. Roguet), O.P. soạn và được in trong ấn bản Đời Sống Thiêng Liêng (La Vie Spirituelle) số 553, từ trang 213-217.

Mẹ của Con Đấng Tối Cao (Lc 1:32).
Mẹ của Con vua Đa-vít (Lc 1:32).
Mẹ của Vua Ít-ra-en (Lc 1:33).
Mẹ được làm Mẹ bởi phép Chúa Thánh Thần (Lc 1:35; Mt 1:20).
Nữ Tì của Thiên Chúa (Lc 1:38).
Đức Trinh Nữ, Mẹ Đấng Em-ma-nu-en (Mt 1:23; Is 7:14; x. Mt 5:2).
Trong Mẹ, Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể (Ga 1:14).
Trong Mẹ, Ngôi Lời đã đến ngự giữa chúng con (Ga 1:14).
Mẹ là người được chúc phúc hơn mọi người nữ (Lc 1:41; x. Gđt 13:18).
Mẹ Chúa Giê-su (Lc 1:43).
Phúc thay Mẹ là người đã tin vào lời Chúa phán (Lc 1:43).
Nữ Tì hèn mọn của Chúa (Lc 1:48).
Mẹ được muôn thế hệ khen rằng có phúc (Lc 1:48).
Trong Mẹ, Đấng Toàn Năng đã làm những điều kỳ diệu (Lc 1:48).
Mẹ là người thừa kế những lời Chúa đã hứa với Áp-ra-ham (Lc 1:55).
Mẹ của I-sa-ác Mới (Lc 1:37; Ga 18:14).
Mẹ đã hạ sinh Trưởng Tử tại Bê-lem (Lc 2:7).
Mẹ đã bọc Chúa Hài Nhi và đặt trong máng cỏ (Lc 2:7).
Mẹ là Người Nữ, nhờ Mẹ, Chúa Giê-su đã được sinh ra (Gl 4:4; Mt 1:16, 21).
Mẹå Đấng Cứu Thế (Lc 2:11; Mt 1:21).
Mẹ Đấng Mê-si-a (Lc 2:11; Mt 1:16).
Mẹ cùng với Thánh Giu-se và Chúa Hài Đồng đã được các Mục Đồng tìm thấy (Lc 2:16).
Mẹ đã giữ lại tất cả và suy niệm trong lòng (Lc 2:19).
Mẹ đã hiến dâng Chúa Giê-su trong Đền Thờ (Lc 2:22).
Mẹ đã trao Chúa Giê-su cho ông Si-mê-on bồng ẵm (Lc 2:28).
Me đã kinh ngạc trước những điều Chúa Giê-su phán (Lc 2:33).
Me sẽ bị gươm sắc thâu qua lòng (Lc 2:35).
Mẹ cùng với Chúa Hài Nhi được ba Đạo Sĩ tìm gặp (Mt 2:11).
Mẹ được Thánh Giu-se đem qua Ai Cập lánh nạn (Mt 2:14).
Mẹ đã dẫn Chúa Hài Nhi Giê-su lên Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua (Lc 2:42).
Mẹ đã tìm kiếm Chúa Giê-su suốt ba ngày (Lc 2:46).
Mẹ đã tìm lại được Chúa Giê-su trong nhà Cha Người (Lc 2:46-49).
Mẹ được Chúa Giê-su vâng lời tại nhà Na-da-rét (Lc 2:51).
Mẹ là mẫu gương cho các quả phụ (x. Mc 6:3).
Mẹ cùng đi dự tiệc cưới tại Ca-na với Chúa Giê-su (Ga 2:1-2).
Mẹ đã bảo các gia nhân: “Hãy làm điều Ngài bảo” (Ga 2:5).
Mẹ đã gợi ý cho Chúa làm phép lạ đầu tiên (Ga 2:11).
Mẹ là Mẹ của Chúa Giê-su vì Mẹ đã làm theo thánh ý Cha trên trời (Mt 12:50).
Ma-ri-a đã chọn phần tốt hơn (Lc 10:42).
Mẹ có phúc vì đã nghe và giữ Lời Chúa (Lc 11:28).
Mẹ đứng dưới chân Thập Giá (Ga 19:25).
Mẹ là Mẹ của người môn đệ được Chúa Giê-su yêu dấu (Ga 19: 26-27).
Nữ Vương các thánh Tông Đồ, Mẹ đã kiên trì cầu nguyện với các ngài (TĐCV 1:14).
Người Nữ mặc Mặt Trời (Kh 12:1).
Người Nữ đội triều thiên mười hai ngôi sao (Kh 12:1).
Người Mẹ đau thương của Giáo Hội (Kh 12:2).
Người Mẹ vinh quang của Đấng Mê-si-a (Kh 12:5).
Mẹ là hình ảnh của Giê-ru-sa-lem Mới (Kh 21:2).
Mẹ là dòng sông nước hằng sống chảy từ tòa Thiên Chúa và Con Chiên (Kh 22:1; x. Tv 45:5).

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)