dongcong.net
 
 


KINH LẠY NỮ VƯƠNG THIÊN ĐÀNG
(REGINA COELI)

Xem:
- Kinh Truyền Tin

Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng là một ngợi khúc tụng ca Đức Ma-ri-a có từ thế kỷ XII của một tác giả khuyết danh. Kinh này được đọc thay kinh Truyền Tin trong mùa Phục Sinh, và được qui định phải đọc trong kinh Thần Vụ sau giờ kinh Tối từ thứ bảy tuần Thánh cho đến thứ bảy sau lễ Hiện Xuống. Bản kinh như sau:

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hãy vui mừng, a-lê-lui-a!

Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng, a-lê-lui-a!

Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa, a-lê-lui-a!

Xin cầu cùng Chúa cho chúng con, a-lê-lui-a!

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a hãy hỉ hoan khoái lạc, a-lê-lui-a!

Vì Chúa đã sống lại thật, a-lê-lui-a!

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giê-su Ki-tô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại. Xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Ma-ri-a là Thánh Mẫu Người nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui vẻ hằng sống đời đời, vì công nghiệp Chúa Ki-tô là Chúa chúng con. A-men.

A. Buy-ô-nô

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)