dongcong.net
 
 


NỮ TỬ SI-ON

Qua những lời Sứ Thần thưa với Đức Ma-ri-a, thánh sử Lu-ca (1:28-30) dường như muốn gợi lại những lời Thiên Chúa phán trong sách tiên tri Sô-phô-ni-a để nói với Dân Tộc Mới (3:13), khiêm tốn và hèn mọn” (3:12), “số còn sót lại” (3:13), “Nữ Tử Si-on,” “hãy vui lên, hỡi Nữ Tử

Si-on... Hãy vui mừng hân hoan... Thiên Chúa đã cất án phạt trên ngươi (tức là đã tha thứ cho ngươi)... Vua Ít-ra-en, Đức Chúa, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không còn lo sợ tai họa... Đừng sợ... Đức Chúa, Chúa ngươi, ở giữa ngươi là Cứu Chúa hùng mạnh.”

Lúc đầu, “Nữ Tử Si-on” hình như là tên một vùng phụ thuộc của Giê-ru-sa-lem, được thiết lập và tu bổ gần Đền Thờ cho dân từ miền Sa-ma-ri-a đến lánh nạn (Mk 4:8-10). Nhưng từ đầu thế kỷ VII trước Công Nguyên (Is 1:8), nó trở thành một phần thuộc về Giê-ru-sa-lem, tượng trưng cho các hoạt động phượng tự của dân thành.

Tiên tri Giê-rê-mi-a thường dùng từ ngữ này để nói về dân thành Giê-ru-sa-lem phải khổ vì các cuộc xâm lăng tàn phá do tội bất trung của các vua chúa. Sau thời kỳ lưu đày, các môn đệ của tiên tri I-sa-i-a đã trình bày các đặc điểm của một Ít-ra-en mới: ra đời mang một tên mới (65:15); một tuổi thọ mới lâu dài (65:20); một chức tư tế mới (66:22); trong một miền đất mới và dưới những tầng trời mới (66:22). Các môn đệ này đã lập lại những lời “hãy vui lên...” của tiên tri Sô-phô-ni-a để nói với Giê-ru-sa-lem/Si-on vì đã sinh ra một dân tộc mới, một đất nước mới trong chỉ một ngày (66:8): “Trước khi ở cữ, nó đã đẻ con. Trước khi đau đớn lên cơn, nó đã sinh hạ một con trai an toàn” (66:7).

Dựa trên các chi tiết trên, Tân Ước và đặc biệt là chương 12 sách Khải Huyền đã phác họa Đức Ma-ri-a vừa là người mà nhờ Mẹ, Si-on đã hạ sinh một Dân Tộc Mới, có Thủ Lãnh chiến thắng là “một Con Trai” (12:5), vừa như là một người thuộc về Dân Tộc Mới ấy, người thực thi chức năng từ mẫu đối với những người khác thuộc dòng giống của Bà” (12:17).

H. Ca-den

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)