dongcong.net
 
 


THÁNH MẪU HỌC

Xem:
- Tài Liệu Giáo Huấn của Giáo Hội

Thánh Mẫu học là một phân nghành của hệ thống thần học nghiên cứu về Mẹ Thiên Chúa. Sau khoa học về chính Thiên Chúa, không ngành nào cao quý và xứng đáng cho bằng ngành học về Mẹ Ngài. Lý do là vì sau Thiên Chúa và Nhân Tính thánh thiện của Chúa Ki-tô, Đức Ma-ri-a giữ địa vị cao nhất vượt hết mọi thụ tạo trên bình diện ân sủng và vinh quang. Vì Đức Ma-ri-a giữ một vị trí trung tâm trong chương trình của Thiên Chúa nên ngành học về sứ mệnh và những đặc ân của Mẹ nhất định cũng giúp chúng ta ngưỡng mộ những phân ngành khác trong thần học Công Giáo.

1. Phân Loại

Những nội dung của Thánh Mẫu học có thể được phân chia hợp lý như sau:

Phần một: Bàn về sứ mệnh cá biệt của Đức Ma-ri-a, tức là thiên chức Mẹ Thiên Chúa (mẫu tính thần linh) và những hệ quả của thiên chức ấy là mẫu tính tinh thần, địa vị trung gian phổ quát và quyền nữ vương vũ trụ. Phần dẫn nhập của phần này bàn về ơn tiền định đặc biệt của Mẹ.

Phần hai: Bàn về những đặc ân của Mẹ như vô nhiễm nguyên tội, đầy ơn sủng, không mắc tội riêng, đồng trinh trọn đời, tri thức cao vời, thân xác nguyên tuyền, phục sinh và hồn xác lên trời.

2. Nền Tảng

Ta có thể rút ra những chân lý phong phú về Đức Ma-ri-a, hoặc được chính thức trình bày (formally) minh nhiên hay mặc nhiên, hoặc được tiềm ẩn trình bày (virtually) trong Thánh Kinh và Thánh Truyền là hai nền tảng gắn liền của Thánh Mẫu học.

a) Về Đức Ma-ri-a trong Thánh Kinh có những lời tiên tri Cựu Ước (St 3:15; Is 7:14; Gr 31:21; Mk 5:2-3), và đặc biệt là các trình thuật Tân Ước về biến cố Truyền Tin (Lc 1:26-38), Thăm Viếng (Lc 1:39-56), Thiên Thần hiện đến cùng Thánh Giu-se trong giấc mơ nói về sự đồng trinh của Mẹ (Mt1:18-25), Chúa Giáng Sinh (Lc 2:1-7), Mẹ dâng Con trong Đền Thánh (Lc 2:22-38), tiệc cưới Ca-na (Ga 2:1-11), Đức Ma-ri-a dưới chân Thập Giá (Ga 19:25-27), thánh Phao-lô nói về địa vị Mẹ Thiên Chúa (Gl 4:4), và thị kiến thánh Gio-an về Người Nữ mặc mặt trời (Kh 12:1-18).

b) Thánh Truyền tức là những chân lý mặc khải không có trong Thánh Kinh, nhưng được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và Huấn Quyền Giáo Hội. Những chân lý này được lưu truyền lại cho chúng ta qua tác phẩm của các giáo phụ và các tiến sĩ Giáo Hội, các thần học gia và các văn sĩ Công Giáo trong những thế kỷ nối tiếp nhau, và các sách phụng vụ của Giáo Hội v.v...

3. Huấn Quyền Giáo Hội

Các dữ liệu gồm chứa trong Thánh Kinh và Thánh Truyền phải được giải thích sao cho hoàn toàn phù hợp với Huấn Quyền Giáo Hội, tức là Đức Thánh Cha và các giám mục hợp nhất với ngài.

Chính Huấn Quyền Sống (Living Magisterium) của Giáo Hội thiết lập các tiêu chuẩn gần của đức tin (proximate norms of faith) và có quyền giải thích ý nghĩa xác thực của mặc khải siêu nhiên; chỉ có Huấn Quyền Giáo Hội - chứ không phải các nhà thần học - có quyền phán quyết dứt khoát về từng vấn đề.

4. Nguyên Lý Đệ Nhất

Theo chúng tôi, “nguyên lý đệ nhất” là chân lý nền tảng cung ra nguyên nhân tối cao cho các luận đề đa dạng của một ngành khoa học nào đó. Các thần học gia không đồng ý với nhau về vấn đề nguyên lý đệ nhất của Thánh Mẫu học. Theo đa số các nhà thần học gia, nguyên lý đệ nhất của Thánh Mẫu học là thiên chức Mẹ Thiên Chúa. Những vị khác cho là vai trò E-và Đệ Nhị (tức là Đồng Công Cứu Chuộc) của Đức Ma-ri-a. Nhóm thứ ba nghiêng về mẫu tính hôn ước (bridal motherhood) của Đức Ma-ri-a. Và không ít vị chủ trương nhận việc Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Ki-tô Toàn Thể. Ô. Sem-mơ-rô (O.Semmelroth) ủng hộ nguyên lý Đức Ma-ri-a là mô phạm của Giáo Hội, và A. Muy-ê (A.Muller) hậu thuẫn nguyên lý Đức Ma-ri-a đầy ân sủng.

Với tư cách cá nhân, chúng tôi nhận nguyên lý đầu tiên: Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa là nguyên lý đệ nhất của Thánh Mẫu học vì điều này khá phù hợp với tông huấn Fulgens Corona của Đức Pi-ô XII ban hành năm 1954, dịp kỷ niệm đệ nhất bách chu niên định tín giáo lý Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.

5. Phong Trào Thánh Mẫu Học Hiện Nay

Ở đây, chúng tôi nói đến những nỗ lực đồng bộ của các học giả Công Giáo cố gắng đề cao niềm ngưỡng mộ sâu xa đối với các đặc ân của Đức Ma-ri-a, nhất là trên quan điểm khoa học. Phong trào này được khởi hứng trước hết là do sự kiện giáo lý Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm Nguyên Tội đã được định tín năm 1854 và các tông thư của đức thánh Giáo Hoàng Pi-ô X, của Đức Bê-nê-đíc-tô XV, Đức Pi-ô XI, Đức Pi-ô XII, Đức Phao-lô VI và Đức Gio-an Phao-lô II.

Một nhân tố khác cũng góp phần quan trọng vào việc phát triển nền Thánh Mẫu học nghiêm túc là việc ấn hành các tài liệu giáo phụ và phụng vụ quan trọng, chẳng hạn các tác phẩm “Giáo Phụ Đông Phương” do Gơ-ráp-phin Nô (Graffin-Nau), “Giáo Phụ Hy Lạp” của nhà xuất bản Bá-linh (Berlin), “Giáo Phụ La-tinh” của nhà xuất bản Viên-na (Vienna), bộ sưu tập Bơ-luym bơ-rê-vơ (Blume-breves) về các thánh ca phụng vụ thời Trung Cổ v.v... Các bộ sách giá trị này đã giúp các học giả loại bớt được rất nhiều tài liệu thiếu chân xác nhưng lại được khai thác rộng rãi trước kia.

Để có một bằng chứng về sự phát triển của Thánh Mẫu học trong những năm gần đây, chúng ta có thể trưng ra những hội nghị Thánh Mẫu học mang tính cách quốc gia cũng như quốc tế đã được Hàn Lâm Viện Thánh Mẫu học Quốc Tế tổ chức dưới sự lãnh đạo của linh mục quá cố Sác-lơ Ba-líc O.F.M. (Charles Balíc, +1977) và việc ra đời của các hội Thánh Mẫu học tại Bỉ (1931), tại Pháp (1934), tại Hoa Kỳ (1960) và tại Đức (1952).

Cũng nên nhắc đến các thư viện Thánh Mẫu đồ sộ phong phú đã tạo điều kiện dễ dàng và phấn khích các sinh viên nghiên cứu Thánh Mẫu học. Các thư viện quan trọng gồm có thư viện đại học Quốc Tế của dòng Tôi Tớ Đức Mẹ tại Rô-ma, thư viện đại học Đê-tơn (Dayton), bang Ô-hai-ô (Ohio), Hoa Kỳ (được thành lập năm 1943).

Sau cùng, chúng tôi cũng phải đề cập đến các đặc san khoa học chuyên đề Thánh Mẫu học. Trước nhất là đặc san Marianum từ năm 1939 do các cha dòng Tôi Tớ Đức Mẹ tại Rô-ma, đặc san Ephemerides Mariologicae từ năm 1951 tại Ma-rít (Madrid), Tây Ban Nha do các cha dòng thánh Cơ-la-rê (Claret). Cả hai đặc san này đôi khi có những bài được viết bằng Anh Ngữ. Chúng ta cũng có thể đề cập đến những tài liệu phát hành hằng năm của các hội Thánh Mẫu học đã được kể đến ở trên. Những tài liệu quan trọng gồm Etudes Mariales do hội Thánh Mẫu học Pháp từ năm 1935, Estudios Marianos do hội Thánh Mẫu học Tây Ban Nha từ năm 1942, và Marian Studies của hội Thánh Mẫu học Hoa Kỳ từ năm 1950. Ấn bản Marian Studies luôn có sẵn tại các thư viện Thánh Mẫu tại đại học Đê-tơn, bang Ô-hai-ô, Hoa Kỳ.

Dù chỉ thoáng nhìn qua bộ mặt phục hưng của Thánh Mẫu học hiện tại, chúng ta cũng tin rằng Thánh Mẫu học nay không còn là một phần phụ thêm của thần học về mầu nhiệm Nhập Thể như trong nhiều thế kỷ trước. Thánh Mẫu học giờ đây đã trở thành một chuyên ngành quan trọng.

6. Tài Liệu Tham Khảo

* J.B.Carol, O.F.M. (ed.) Marialogy, 3 vols (Milwaukee Wis.: Bruce Publ., 1954, 1957, 1961).

* J.B.Carol, O.F.M., Fundamentals of Mariology (New York: Benji Bros., 1956).

* The New Catholic Encyclopedia (1967).

* Pohle-Preuss, Mariology (St. Louis, Mo.: Herder 1926).

* Scheeben-Geukers, Mariology, 2 vols. (St.Louis, Mo.: Herder, 1946-1947).

J.B. Ca-rôn

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)