dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
     
  Nhạc Thánh Tâm Chúa
 

11. Giêsu Nguồn Dịu Êm
10. Thánh Tâm Giêsu
09. Thánh Tâm Ca
08. Trái Tim Ngài
07. Trái Tim Người
06. Nguyện Yêu Chúa
05. Trái Tim Nhân Hiền
04. Quỳ Dâng Thánh Tâm
03. Đến Với Trái Tim Cha
02. Trong Trái Tim Chúa
01. Thánh Tâm Chúa Giêsu

 

 
Thánh Tâm - Thánh Thể
 
  <<<
 
     

Thánh Thể 1

Thánh Thể 2
 

20. Con Ðã Hiểu
19. Con Thờ Lạy 2
18. Tơ Lòng
17. Những Ðêm Thâu
16. Con Thờ Lạy 1
15. Chúa Chiên Dịu Hiền
14. Sion Hỡi
13. Ðây Lòng Chúa
12. Trước Thánh Thể
11. Thờ Lạy Chúa
10. Hương Kinh
09. Nhìn Lên Nhan Chúa
08. Ðây Bánh Thiên Thần
07. Con Mến Yêu
06. Chúa Gọi
05. Sức Sống
04. Ôi Thần Linh Chúa
03. Dọn Rước Lễ
02. Lạy Chúa Nhân Từ
01. Con Qùi Tôn Thờ

40. Giờ Ðây
39. Vì Yêu Thương Con
38. Tiếng Dịu Dàng
37. Trầm Hương
36. Bánh Hằng Sống
35. Thờ Lạy Chúa Giêsu
34. Bền Vững
33. Thánh Tâm Từ Ái
32. Thành Tâm Thờ Kính
31. Chúa Ở Lại
30. Thờ Lạy Giêsu
29. Phút Diệu Huyền
28. Nguyện Yêu Chúa
27. Trái Tim Cha
26. Ðây Phép Nhiệm Mầu
25. Bánh Các Thiên Thần
24. Con Kính Thờ 1
23. Suối Thiêng
22. Con Quì Gối
21. Phút Kính Thờ

Thánh Thể 3

Thánh Thể 4
 

70. Ca Khúc Hồng Ân
69. Hãy Chúc Tụng
68. Mừng Giavê
67. Bài Ca Mới 1
66. Trăm Triệu Lời Ca
65. Hoàn Cầu Tán Dương
64. Hồng Ân
63. Hãy Ca Tụng
62. Chúc Tụng
61. Này Con Là Ðá
60. Trên Chính Ðá Này
59. Giêsu Chúa Ơi
58. Giêsu Nguồn Dịu Êm
57. Thánh Tâm Giêsu
56. Con Thờ Lạy 3
55. Thánh Tâm Ca
54. Phút Linh Thiêng
53. Chúa Ở Lại Với Con
52. Con Muốn Chúc Mừng
51. Trái Tim Người
50. Thờ Lạy
49. Con Kính Thờ 3
48. Ca Tình Tri Ân
47. Giêsu Khoan Nhân
46. Chúa Ơi!
45. Kho Tàng Tình Yêu
44. Ôi Chúa Giêsu
43. Con Tới Gần Bàn Thờ
42. Hãy Ðến Với Ta
41. Vì Ðâu

97. Ðâu Có Tình Bác Ái
96. Bài Ca Ðức Mến
95. Tình Nào Lớn Hơn
94. Có Bao Giờ
93. Con Xin Ðức Ái
92. Chúa Là Tình Yêu
91. Ðiều Răn Mới 1
90. Bài Ca Hiệp Nhất
89. Niềm Tâm Sự
88. Nợ Tình Thương
87. Nguyện Chúa Hiệp Nhất
86. Cứ Dấu Này
85. Thắp Sáng Lên
84. Xin Dạy Con Yêu
83. Ðâu Có Tình Yêu Thương
82. Lạy Cha Xin Cho
81. Vì Chúa Là Tình Yêu
80. Lời Ca Tụng
79. Tán Tụng Hồng Ân
78. Cảm Tạ Chúa
77. Ca Lên Ði 5
76. Hát Lên Ca Tụng Chúa
75. Ca Lên Ði 4
74. Tôi Muốn Hát
73. Ca Lên Ði 3
72. Ca Lên Ði 2
71. Ca Lên Ði 1

 


 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)