dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 
Nhạc Quê Hương & Tình Yêu
 
  <<<
Nguyễn Xuân Chính
 
     
  Lời nói đầu
  Ave Maria
  Cho tôi xin
  Cha yêu dấu
  Nơi nương tựa
  Chúa yêu con
  Giã từ
  Mùa đông
  Ánh sáng cuộc đời
  Muộn màng
  Dù ngàn lần
 

Tâm hồn hoa nhỏ

  Kiếp người
  Kinh yêu thương
  Nhớ Mẹ
  Phố chiều
  Xuân
  Về đây (1)
  Về đây (2)
  Một thời yêu nhau
  Chúa cho con
  Nhớ người
  Tiễn biệt
  Một tình yêu
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)