Suy tư
 dongcong.net
 
 
Tháng Cầu Hồn
   

 

 

   
  <<<  
  November 6, 2020   Nay tôi mai anh!   Xin nhớ đến tôi !
           
00-Hãm mình cầu nguyện -MN 12- Các Thánh- các LH - ĐTC 22- trầm thiên thu .
01-Bổn phận cầu nguyện -MN 13- Luyện tội.. Trầm T. Thu dịch 23- trần mộng tú .
2-Kinh lạy cha cho các đẳng -MN 14- Luyện tội.. Cao H. Hoàng 24- phạm tĩnh .
3-Nguồn gốc lễ cầu hồn 15- Luyện tội. N. T. Trúc . 25- góp nhặt .
04-Lễ cầu hồn -MB 16- Luyện tội. Sr. M Nguyệt . 26- tuyết mai .
5-Lòng Chúa xót thương 18- Lời thầm. 27- cao huy hoàng .
6-Chờ -TTT 19- Cao tan Tinh . 28- anmai cssr.
7-Xin đừng quên tôi -Lm An 20- Cao tan Tinh 3. 29- vũđình tường .
8-Tưởng nhớ -Lm Long 20- Cao tan Tinh 4. 30- Minh Nguyệt
9- Chuẩn bị tháng LH 20- Cao tan Tinh 5 . 31- trầm thiên thu
10- Lễ các linh hồn (thơ) 20- Cao tan Tinh 6 . 32- di chúc
11- Cái chết 21- tdp . 33- lãnh ân xá cứu các linh hồn
34- Như đàn hạc hoài hương 35- 30 điều không nên làm 36- Lạy Đức Mẹ Maria..
49- các linh hồn trả ơn 38- thánh thiện là gi ? 39- còn gì sau khi chết
53- cầu nguyện cho các LH 56- vì cái lưỡi xuống LN. 52- mọi cõi đi về .
54- tội gì vạ nấy 57- Ơn đền nghĩa trả 49- các linh hồn trả ơn
55- chết hơn là sống 58- Luyện ngục trần gian 59- Đường đời
60- chết 61- chết 62- chết
63- chết 64- 1 phút phạm tội 65- Nỗi nhớ
65- cuộc sống đời sau 66- suy tư 67- suy tư
68- Kinh Hiếu 69- tháng cầu cho các LH 70- tháng cầu cho các LH

71- tháng cầu cho các LH        

         

         

         

Giesu Maria Giuse - con mến yêu

- xin cứu các linh hồn.

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)