December 9, 2016

Danh Ngôn 01

những lời hay đánh động tâm hồn bạn đọc..

vui vì...

đánh động lòng ta...

an bình tại tâm

khoan dung

buồn phiền..

diệt khổ..

nghịch cảnh.

4 điều thực hành

đúng sai là do tại...

kiên trì với ơn thánh linh.

gắn vết thương lòng

một lạng yêu thương

tha thứ là của thiên Chúa

sống đời đời do

 

lợi ích của rước lễ

change ????

cái lưỡi...

hạnh phúc ở đâu

vẻ đẹp và tư tưởng

học sống hạnh phúc

20-kiếp sau...

21-

22-

23-

24-

25-

26-

26a-

27-

28-

29-

30-

31-

32-

33-

34-

35-

36-

37-

38

39-

40-

41-

42-

43-

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51-

52---

53-

54-

55-

56-

57-

58-

59-

60-

61-

62-

63-

64-

65-

66-

67-

68-

69-

*70*

-

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

99a

99b

99c

99d

99e

99g

99h

99k

99l

99m

99n

99p

99q

99r

99s

99t

99w

99z

*****

*vhd sưu tầm... hình thay lời nói..

24-11-2015 lễ các thánh tử đạo vn.

thêm 8 tháng 12 năm 2016