dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Tư Tuần XXVI Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Nkm 2, 1-8

"Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin sai thần đến thành phố của thân phụ thần, và thần sẽ xây cất lại thành phố".

Trích sách Nơkhemia.

Việc xảy ra trong tháng Nisan, năm thứ hai mươi triều vua Artexerxê, là trước mặt vua có để rượu, tôi liền nâng rượu dâng lên nhà vua, và bấy giờ tôi tỏ vẻ buồn rầu trước long nhan, nên vua hỏi tôi rằng: "Cớ sao mặt ngươi buồn sầu thế, mặc dầu trẫm không thấy ngươi có bệnh? Sự việc này chẳng phải vô cớ, chắc trong lòng ngươi có điều chi bất an mà trẫm không biết".

Tôi quá sợ hãi, liền tâu vua rằng: "Thánh hoàng vạn vạn tuế! Lẽ nào mặt thần không lo buồn, vì thành phố nơi có phần mộ tổ tiên của thần bị bỏ hoang, và các cửa thành bị lửa thiêu rụi?" Vua mới hỏi tôi rằng: "Ngươi thỉnh nguyện điều gì?"

Tôi cầu nguyện cùng Chúa Trời, rồi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, và tôi tớ đức vua đẹp lòng trước long nhan, thì xin hãy sai thần về Giuđêa, đến thành phố nơi có phần mộ tổ phụ của thần, thần sẽ xây cất lại".

Lúc đó có hoàng hậu ngồi bên cạnh vua, nên vua hỏi tôi rằng: "Ngươi đi bao lâu, và chừng nào trở về?" Vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi định kỳ hạn với nhà vua.

Tôi tâu vua rằng: "Nếu đức vua thấy tốt đẹp, xin đức vua ban chiếu chỉ cho thần, để thần xuất trình cho các quan cai vùng bên kia sông, hầu các ngài đưa thần đến Giuđêa; lại xin ban chiếu chỉ cho Asaph quan cai rừng cây của đức vua, để người cấp gỗ cho thần hầu có thể làm cửa tháp đền, tường thành và nhà thần cư ngự". Vua ban cho tôi theo như tay nhân lành Chúa ở với tôi. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 136, 1-2. 3. 4-5. 6

Đáp: Lưỡi tôi dính vào cuống họng, nếu tôi không nhớ đến ngươi (c. 6a).

Xướng: 1) Trên bờ sông Babylon, chúng tôi ngồi khóc nức nở, khi tưởng nhớ lại thành thánh Sion. Trên những cây dương liễu miền đó, chúng tôi treo các cây lục huyền cầm của chúng tôi. - Đáp.

2) Vì nơi này, quân canh ngục đòi chúng tôi vui vẻ hát lên. Họ giục chúng tôi rằng: Hãy vui mừng, hãy ca hát cho chúng ta nghe điệu ca Sion. - Đáp.

3) Lẽ nào chúng tôi ca hát ngợi khen Thiên Chúa trên đất khách quê người? Hỡi Giêrusalem, nếu tôi lại quên ngươi, thì cánh tay tôi sẽ bị khô đét. - Đáp.

4) Lưỡi tôi dính vào cuống họng nếu tôi không nhớ đến ngươi. Nếu tôi không đặt Giêrusalem trên tất cả mọi niềm vui thoả. - Đáp.

ALLELUIA: Tv 118, 8ab

Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, những giới răn Chúa được lập ra cho tới muôn đời, được ban hành một cách chân thành và đoan chính. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 9, 57-62

"Dù Thầy đi đâu, tôi cũng theo Thầy".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo Thầy". Chúa Giêsu bảo người ấy rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có nơi gối đầu". Người bảo một kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta". Người ấy thưa: "Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã". Nhưng Người đáp: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa". Một người khác thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã". Nhưng Chúa Giêsu đáp: "Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa". Đó là lời Chúa.

  THỨ TƯ TUẦN 29 TN
Mt 13,47-52
NƯỚC TRỜI NHƯ TẤM LƯỚI…

“Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.”(Mt 13,47)

Suy niệm:Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng không sót.” Câu nói ấy, hiểu một cách tích cực, có thể mô tả thực tại Nước-Trời-như-chiếc-lưới mà Đức Giê-su thả xuống biển trần gian này. Nước Thiên Chúa không là dành riêng cho một nhóm người nào, nhưng mở rộng và bao gồm tất cả (x. 1Tm 2,4). Các thừa sai ngày xưa theo chân các thương gia tìm tới những ‘thị trường’ mới, thì người tông đồ hôm nay cũng phải xâm nhập vào mọi cảnh vực đời sống xã hội để thả lưới Nước Trời. Nhà thừa sai hôm nay đến với muôn dân (ad gentes) chủ yếu là đến với mọi cảnh vực của cuộc sống: kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, giáo dục, thể thao, nghệ thuật, giải trí… Nghĩa là, có thể đến mà không cần phải đi đâu cả!

Mời Bạn: Để sống tác động trong các môi trường đó, ta cần rèn luyện ý thức và năng lực tông đồ ngay tại gia đình và giáo xứ mình. Nhớ rằng một xứ đạo ‘mạnh’ không hệ tại ở cơ sở đồ sộ, số giáo dân đông đảo, lễ hội hoành tráng, mà phải là một tập hợp những chứng tá đức tin sống thực.

Chia sẻ: Cộng đoàn của bạn hiện nay đang nao nức làm muối làm men cho đời hay đang suy yếu, mỏi mệt vì vấn đề cục bộ, tranh giành quyền lợi cá nhân, phe nhóm?

Sống Lời Chúa: Bạn chọn một việc cụ thể để góp phần căng rộng chiếc lưới Nước Trời, chẳng hạn mời thêm một bạn hữu đọc “5 phút cho Lời Chúa.

Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết mở rộng tầm nhìn để thấy những nhu cầu của tha nhân, và sẵn sàng góp phần làm cho Nước Chúa lan tới họ. Amen.

THỨ 4 SAU CHÚA NHẬT 26 TN - B

THEO TIẾNG CHÚA GỌI

* LỜI CHÚA : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” (Lc 9,58)

* CHIA SẺ :
Người ta thường nói : “đường đời ngã bảy ngã ba”, sống trong cuộc đời ai cũng có một con đường dành cho mình, đường đời đó có thể bằng phẳng hoặc ghập ghềnh; có thể hạnh phúc hoặc khổ đau... nhưng rồi những con đường đó đều hòa vào dòng đời chung của toàn nhân loại.
Trong đời sống người Kitô hữu cũng thế, mỗi người đều có một con đường khác nhau để đến với Chúa tùy theo ơn gọi của mình; có người chọn con đường nên thánh giữa đời; có người hiến dâng cả cuộc đời trong ơn gọi tu trì để phụng sự Thiên Chúa và phục vụ tha nhân. Con đường ơn gọi của mỗi người không ai giống ai. Bài Tin Mừng ngày hôm nay cho mỗi người chúng ta thấy được điều đó.
Một người thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin theo.”, ý muốn theo Chúa Giêsu được khởi đầu từ con người. Chúa Giê-su trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
Người khác lại thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.” Một ý hướng tốt lành muốn theo Chúa nhưng kèm theo điều kiện. Chúa Giêsu trả lời: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Còn một người khác thì chính Chúa Giêsu lên tiếng gọi : “Anh hãy theo tôi!” Một sự mời gọi khởi đầu từ Thiên Chúa, nhưng người đó trả lời trong sự lưu luyến với gia đình : “Thưa Thầy! xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”
Chúng ta không biết cả 3 người đó có theo Chúa Giê-su hay không? Phúc Âm không nói rõ. Từ đó, chúng ta thấy rằng, hành trình ơn gọi của mỗi người khác nhau, và hoa quả của ơn gọi phải là sự kết hợp giữa ý muốn Thiên Chúa và con người hoàn toàn tự nguyện, tự do đáp trả lại sự mời gọi đó, nhưng tất cả đều phải xuất phát từ ý muốn của Thiên Chúa : “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, sai anh em ra đi mang lại nhiều hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại.” (Ga 15,16) Quả vậy, khi nghe Chúa Giêsu gọi, Phêrô, Anrê, Giacôbê và Gioan đã mau mắn bỏ tất cả mọi sự mà theo Chúa, để trở thành những người chài lưới người như lưới cá.
Như thế, đi theo Chúa tức là đi vào trong huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa, mà chỉ có người được yêu và ở lại trong tình yêu đó mới có thể hiểu được, như ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên : “Lạy Chúa! Chúa đã quyến rũ con và con đã để Ngài quyến rũ” (Gr 20,7) Trong tình yêu đó, mỗi người mới có thể từ bỏ tất cả mọi sự để rồi họ được lãnh nhận chính Chúa làm gia nghiệp đời đời.
Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng luôn nhận ra thánh ý Chúa đối với riêng mình, để sẵn sàng đi vào trong huyền nhiệm tình yêu Thiên Chúa, để rồi mỗi người chúng ta cũng thưa với Chúa Giê-su với tất cả lòng thành, bằng tất cả trái tim : “Thưa Thầy! Thầy biết rõ mọi sự! Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

* CẦU NGUYỆN : Lạy Chúa! Chúa là gia nghiệp đời con. Amen.

  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)