dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Bài Đọc Hằng Ngày
 
<<<
Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên Năm I
 

BÀI ĐỌC I: Rm 8, 31b-39

"Không một tạo vật nào có thể tách biệt chúng ta khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô, Chúa chúng ta".

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa ủng hộ chúng ta, thì ai có thể chống lại chúng ta? Người không dung tha chính Con Mình, nhưng lại phó thác Con vì tất cả chúng ta, há Người lại chẳng ban cho chúng ta mọi sự cùng với Con của Người sao? Ai sẽ tố cáo những kẻ Chúa chọn? (Chẳng lẽ là) chính Chúa, Đấng làm cho nên công chính? Ai sẽ kết án? (Chẳng lẽ là) Đức Giêsu Kitô, Đấng đã chết và hơn nữa đã sống lại, đang ngự bên hữu Thiên Chúa cũng đang biện hộ cho chúng ta?

Ai sẽ tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Đức Kitô được? Hay là gian truân, buồn sầu, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, bắt bớ, gươm giáo sao? (Như có lời chép rằng: "Vì Chúa mà thâu ngày chúng tôi bị tử hình. Chúng tôi bị coi như con chiên đem đi giết"). Nhưng chúng ta vượt thắng được trong tất cả những sự ấy vì Đấng đã yêu thương chúng ta. Tôi chắc chắn rằng dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay các bậc quyền quý, tài sức, dù những sự hiện tại hay tương lai, hoặc sức mạnh, dù cao hay sâu, dù tạo vật nào khác, cũng không có thể tách biệt chúng ta ra khỏi lòng yêu mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 108, 21-22. 26-27. 30-31

Đáp: Lạy Chúa, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa (c. 26b).

Xướng: 1) Nhưng phần Ngài, lạy Chúa, xin cùng con hành động vì danh Ngài, xin cứu sống con, bởi lòng Ngài từ bi nhân hậu! Bởi vì tấm thân con đau khổ và cơ hàn, và trong người con tâm can quằn quại! - Đáp.

2) Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, xin giúp đỡ con, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa! để thiên hạ biết rằng đó là bàn tay của Chúa, và lạy Chúa, họ biết rằng Chúa đã làm những chuyện này. - Đáp.

3) Con sẽ hết lời ca tụng Chúa, và con sẽ ngợi khen Ngài ở giữa chúng nhân. Vì Ngài đứng bên hữu kẻ cơ hàn, để cứu sống họ khỏi bọn người lên án. - Đáp.

ALLELUIA: x. Ep 1, 17-18

Alleluia, alleluia! - Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã soi lòng trí để chúng ta biết thế nào là sự cậy trông Chúa kêu gọi chúng ta. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Lc 13, 31-35

"Không lẽ một tiên tri phải giết chết ngoài thành Giêrusalem?"

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong ngày ấy, có mấy người biệt phái đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy lên đường và đi khỏi đây, vì Hêrôđê toan giết Thầy". Người trả lời: "Các ông hãy đi nói với con cáo đó rằng: 'Đây Ta trừ quỷ và chữa lành bệnh tật hôm nay và ngày mai, rồi ngày thứ ba Ta hoàn tất cuộc đời. Nhưng hôm nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, Ta còn phải đi đường, vì không lẽ một tiên tri bị giết chết ngoài thành Giêrusalem'.

"Ôi Giêrusalem, Giêrusalem! Ngươi giết hại các tiên tri và ném đá những người đã được sai đến cùng ngươi. Đã bao lần Ta muốn tụ họp con cái ngươi, như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh, thế mà ngươi đã không muốn. Thì đây, nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang vu. Nhưng Ta bảo cho các ngươi hay: Các ngươi sẽ không còn xem thấy Ta, cho đến khi các ngươi sẽ nói rằng: 'Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!'" Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM TUẦN 30 TN
Lc 13,31-35

BÌNH THẢN TRƯỚC CÁI CHẾT

Có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa với Đức Giê-su rằng: “Xin ông đi ra khỏi, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!” Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này. Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất.” (Lc 13,31-35)

Suy niệm: Một lần kia, thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh của ngài đang chơi đùa: Nếu ngay bây giờ, các con biết mình sắp chết, các con sẽ làm gì? Thánh Đa-minh Sa-vi-ô điềm nhiên trả lời: Nếu trong giây lát con sẽ chết, con vẫn tiếp tục chơi. Đón nhận cái chết một cách bình thản, điềm tĩnh đã là thái độ đáng khâm phục của các bậc triết nhân. Là Con Thiên Chúa nhập thể, Chúa Giê-su cũng không tránh khỏi nỗi lo âu sợ hãi trước cái chết trong cơn hấp hối tại vườn Giết-sê-ma-ni. Tuy nhiên, Chúa Giê-su còn đón nhận cái chết như một phần thiết yếu trong chương trình cứu độ Chúa Cha đã giao phó mà Ngài thực hiện cho tới khi hoàn tất dù có bị đe doạ tính mạng.

Mời Bạn: Cuộc sống của mỗi ki-tô hữu cũng không kém những thách đố, đe doạ, khó khăn của xã hội thăng tiến hôm nay. Chúng ta có can đảm chấp nhận và vượt qua không?

Chia sẻ: Đứng trước một lựa chọn nào phải chịu nhiều mất mát hy sinh, bạn có bình tĩnh chấp nhận? Thái độ của bạn ra sao khi đứng trước những sự chống đối?

Sống Lời Chúa: Khi gặp một điều trái với ý muốn, bạn dành một phút thinh lặng để nhớ tới Chúa và xin Ngài ban ơn giúp sức để vượt qua.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho con biết sống trọn giây phút hiện tại, chu toàn mọi công việc được giao phó, để con an tâm và sẵn sàng bất cứ lúc nào Chúa đến gọi con.

 
  <tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)