dongcong.net
 
   
 
 
 
 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
 
Ngày 26 tháng 12
 
<<<    

Thánh Stêphanô, Tử Ðạo Tiên Khởi

Thánh Stêphanô là một trong số bảy vị phó tế đầu tiên được các tông đồ tuyển chọn và trao cho trách nhiệm quản trị các tài sản cùng giúp đỡ các quả phụ trong Giáo Hội sơ khai. Ngài là một người đầy Thánh Thần và nhiệt thành rao giảng đức tin vào Chúa Giêsu, Ðấng thiên sai mà người Do Thái hằng mong đợi. Nhưng thay vì tiếp nhận lời ngài, họ đã kết án và giết ngài. Stêphanô đã tranh luận sôi nổi nhiều lần với những người Do Thái cứng lòng, và nhờ Thánh Linh soi dẫn, ngài đã nói lên những lời khôn ngoan khiến đối phương phải im tiếng. Chính vì thế, họ tức giận rồi vu khống cho ngài tội phạm thượng chống lại Môisen và Thiên Chúa. Họ đã dẫn ngài ra ngoài thành rồi ném đá cho đến chết. Nhưng trước khi tắt hơi, thánh Stêphanô còn ngước mắt lên trời xin Chúa tha tội cho những người hành hạ mình. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của thánh nhân và ban cho thánh Phaolô ơn trở lại.

 

Nhóm Châu Kiên Long, Ðà Lạt
Vietnamese Missionaries in Asia

 

<<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)