dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 12  
     
   

Thánh Phanxicô Xaviê

ngày 03 tháng 12
    Thánh Phanxicô Xavie -Lm Hữu An ngày 03 tháng 12
    Thánh Phanxicô Xavie - Lm Quốc Tuấn ngày 03 tháng 12
    Thánh Gioan Ðamascênô ngày 04 tháng 12
    Thánh Nicôlao ngày 06 tháng 12
    Thánh Ambrôsiô ngày 07 tháng 12
    Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 08 tháng 12
    Thánh Ðamasô I ngày 11 tháng 12
    Thánh Gioanna Phanxica Đệ Chantal ngày 12 tháng 12
    Thánh Simon Hòa ngày 12 tháng 12
    Thánh Lucia ngày 13 tháng 12
    Thánh Gioan Thánh Giá ngày 14 tháng 12
    Thánh Phaolô Mỹ và Các Bạn ngày 18 tháng 12
    Thánh Phanxicô Mậu và Các Bạn ngày 19 tháng 12
    Thánh Phêrô Canisiô ngày 21 tháng 12
    Thánh Phêrô Thi và Anrê Dũng Lạc ngày 21 tháng 12
    Chân phước Jacopane ngày 22 tháng 12
    Thánh Gioan Kenty ngày 23 tháng 12
    Lễ Giáng Sinh ngày 25 tháng 12
    Thánh Stêphanô ngày 26 tháng 12
    Thánh Gioan, Tông Đồ Thánh Sử ngày 27 tháng 12
    Các Thánh Anh Hài Tử Đạo ngày 28 tháng 12
    Thánh Tôma Becket ngày 29 tháng 12
    Thánh Silvestrê I ngày 31 tháng 12
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)