dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 8  
     
    Thánh Alphongsô Maria Liguori ngày 01 tháng 8
    Thánh Bênađô Duệ và Đaminh Hạnh ngày 01 tháng 8
    Thánh Eusêbiô ngày 02 tháng 8
    Thánh Gioan Vianney ngày 04 tháng 8
    Cung Hiến Đền Thờ Đức Bà Cả ngày 05 tháng 8
    Chúa Giêsu Biến Hình ngày 06 tháng 8
    Thánh Sixtô II và Các Bạn ngày 07 tháng 8
    Thánh Gaetanô ngày 07 tháng 8
    Thánh Đa Minh ngày 08 tháng 8
    Thánh Laurensô ngày 10 tháng 8
    Thánh Clara ngày 11 tháng 8
    Thánh Giacôbê, Antôn và Micae Mỹ ngày 12 tháng 8
    Thánh Ponitanô và Hippolytô ngày 13 tháng 8
    Thánh Maximian Kolbe ngày 14 tháng 8
    Thánh Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8
    Thánh Stêphanô ngày 16 tháng 8
    Thánh Gioan Euđô ngày 19 tháng 8
    Thánh Bernađô ngày 20 tháng 8
    Thánh Piô X ngày 21 tháng 8
    Thánh Giuse Viên ngày 21 tháng 8
    Đức Maria Trinh Nữ Vương ngày 22 tháng 8
    Thánh Rôsa Lima ngày 23 tháng 8
    Thánh Bartôlômêô Tông Đồ ngày 24 tháng 8
    Thánh Louis IX ngày 25 tháng 8
    Thánh Giuse Calasanz ngày 25 tháng 8
    Thánh Monica ngày 27 tháng 8
    Thánh Augustinô ngày 28 tháng 8
    Thánh Gioan Baotixita Bị Chém Đầu ngày 29 tháng 8
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)