dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 

 

 

 
Phụng Vụ Chư Thánh
 
tháng 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
  <<<  
 
 
  Tháng 11  
     
    Lễ Các Thánh Nam Nữ ngày 01 tháng 11
    Thánh Liêm, Thắng, Vinh và Bình ngày 01 tháng 11
    Lễ cầu cho mọi tín hữu qua đời ngày 02 tháng 11
    Thánh Martinô De Porrés ngày 03 tháng 11
    Thánh Phêrô Phanxicô Bắc ngày 03 tháng 11
    Thánh Carôlô Borrômêô ngày 04 tháng 11
    Thánh Đa Minh Mầu ngày 05 tháng 11
    Thánh Hyacintha Gia và Liêm ngày 07 tháng 11
    Thánh Nghi, Ngân, Thịnh, Thọ và Cỏn ngày 08 tháng 11
    Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ Latêranô ngày 09 tháng 11
    Thánh Lêô Cả ngày 10 tháng 11
    Thánh Martinô, Giám Mục ngày 11 tháng 11
    Thánh Giosaphat ngày 12 tháng 11
    Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể ngày 14 tháng 11
    Thánh Albertô Cả ngày 15 tháng 11
    Thánh Margarita Scotia ngày 16 tháng 11
    Thánh Anrê Trông ngày 16 tháng 11
    Thánh Elisabeth Nước Hung Gia Lợi ngày 17 tháng 11
    Kỷ niệm cung hiến Đền Thờ TPVPTĐ ngày 18 tháng 11
    Thánh Phanxicô Xaviê Cần ngày 20 tháng 11
    Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ ngày 21 tháng 11
    Thánh Cêcillia ngày 22 tháng 11
    Thánh Clêmentê I ngày 23 tháng 11
    Thánh Vinh Sơn Điểm và Phêrô Khoa ngày 24 tháng 11
    Kính trọng thể Các TTĐVN ngày 24 tháng 11
    Thánh Tôma Dụ và Đa Minh Xuyên ngày 26 tháng 11
    Thánh Anrê Trông ngày 28 tháng 11
    Thánh Anrê Tông Đồ ngày 30 tháng 11
    Thánh Giuse Du ngày 30 tháng 11
       
  <<<    
 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)