dongcong.net
 


Đàng thánh giá do Phong Trào Thiếu Nhi Fatima, liên đoàn tổng giáo phận Los Angeles, California, thực hiện trong Ngày Thánh Mẫu năm 2003 đã làm cho rất nhiều người cảm động và rơi lệ. Đàng thánh giá được bắt bắt đầu từ phía trước lễ đài chính đến đồi Canvê, khu đất mới của Nhà Chi Dòng. Xin cám ơn anh Tâm Phương và toàn thể các em Thiếu Nhi Fatima rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho Anh và toàn thể các em. Để cho việc tổ chức đàng thánh giá năm nay hoàn hảo hơn, xin quí vị góp ý và gởi về: web@dongcong.net - Quí vị nào muốn biết thêm sinh hoạt của nhóm Thiếu Nhi Fatima thuộc tổng giáo phận Los Angeles, California, xin ghé thăm www.tnfatima.org

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 - 2 - 3

<trang nhà

 

 


---------------------------------------------

   

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)