Trang lm tuyền
 dongcong.net
 
 
Lm Tạ Duy Tuyền 2023
   

 

 

   
  <<<  
  Năm A- Mùa Vọng, Giáng Sinh       Tâm Sự với Chúa Thánh Thể
           
Lễ Phép rửa        
Lễ Hiển Linh     Tâm sự -tuần 1 thường niên
Lễ Gaíng sinh     Tâm sự -tuần Hiển linh
Vọng 04 năm A   Vọng 03 năm A- tâm sự
Vọng 03 năm A   Vọng 02 năm A- tâm sự
Vọng 02 năm A   Vọng 01 năm A- tâm sự
Vọng 01 năm A        
           
  Mùa Thường niên A        
Chúa nhật 01 thường niên Chúa nhật 11 thường niên Chúa nhật 23 thường niên
Chúa nhật 02 thường niên Chúa nhật 12 thường niên Chúa nhật 24 thường niên
Chúa nhật 03 thường niên Chúa nhật 13 thường niên Chúa nhật 25 thường niên
Chúa nhật 04 thường niên Chúa nhật 14 thường niên Chúa nhật 26 thường niên
Chúa nhật 05 thường niên Chúa nhật 15 thường niên Chúa nhật 27 thường niên
Chúa nhật 06 thường niên Chúa nhật 16 thường niên Chúa nhật 28 thường niên
Chúa nhật 07 thường niên Chúa nhật 17 thường niên Chúa nhật 29 thường niên
Chúa nhật 08 thường niên Chúa nhật 18 thường niên Chúa nhật 30 thường niên
Chúa nhật 09 thường niên Chúa nhật 19 thường niên Chúa nhật 31 thường niên
    Chúa nhật 20 thường niên Chúa nhật 32 thường niên
    Chúa nhật 21 thường niên Chúa nhật 33 thường niên
    Chúa nhật 22 thường niên Chúa nhật 34 thường niên
  Các lễ trọng        
Lễ Mẹ Thiên Chúa 1-1 Lễ Mình Máu Thánh Chúa    
Lễ Mẹ Mân côi 7-10 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu    
Lễ Mẹ Vô nhiễm 8-12 Lễ 2 thánh Phêrô và Phaolo    
Lễ sinh nhật Đức Mẹ 8-9      
Lễ Mẹ Hồn xác lên trời 15-8      
           
           

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)