dongcong.net
 
 
   
 
   
 
   
 
     
 

Cha Francon viết, "Sự tán tụng Mẹ Maria là một nguồn mạch bất tận, càng trải rộng nó càng tràn đầy; càng tràn đầy, nó càng khuyếch trương hơn mãi."

Thánh Augustinô viết, "Cho rằng các chi thể trở thành miệng lưỡi cả, cũng chưa đủ để ca tụng Mẹ Maria cho xứng được."

Giáo hội truyền cho chúng ta ca ngợi Mẹ trong kinh Nhật tụng hàng ngày, "Lạy Mẹ Đồng Trinh vinh hiển, Mẹ thật hạnh phúc và rất đáng mọi người ca tụng"

Giáo Lý Về Đức Mẹ

Tác giả: L.m. Gabriel Roschini, OSM
Chuyển ngữ: L.m. Phaolô và Matthia, CMC
Bổ túc & san định: Lm. Phaolô M, CMC

 
 
Giáo Lý Về Đức Mẹ
 
  <<<
 
     
  44. Các đặc ân liên quan đến cả xác lẫn hồn #177-180
  43. Các đặc ân liên quan đến cả xác lẫn hồn #173-176
  42. Những đặc ân liên quan đến thân thể Đức Maria #169-172
  41. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức #166-168
  40. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức #163-165
  39. Hạnh phúc, đoàn sủng, kiến thức #160-162
  38. Đức Trinh Nữ Maria và các ân huệ #158-159
  37. Các nhân đức Đức Mẹ Maria #156-157
  36. Đặc ân đầy ơn phúc #151-155
  35. Được miễn trừ khỏi tội riêng #147-150
  34. Được miễn trừ khỏi dục vọng #145-146
  33. Những đặc ân liên quan đến linh hồn Mẹ Maria #141-144
  32. Những đặc ân liên quan đến linh hồn Mẹ Maria #136-140
  31. Những đặc ân rạng ngời của Mẹ Maria #134-135
  30. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #129-133
  29. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #126-128
  28. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #123-125
  27. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #118-122
  26. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #115-117
  25. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #112-114
  24. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #109-111
  23. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #106-108
  22. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #103-105
  21. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #100-102
  20. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #97-99
  19. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #94-96
  18. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #91-93
  17. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #88-90
  16. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #85-87
  15. Thể hiện sứ mệnh Đức Mẹ Maria #82-84
  14. Sứ mạng Đức Maria trong các lời tiên tri #79-81
  13. Sứ mạng Đức Maria trong các lời tiên tri #76-78
  12. Ơn tiền định của Đức Maria #72-75
  11. Ơn tiền định của Đức Maria #69-71
  10. Tín lý về Đức Maria #64-67
  09. Từ truyền tin đến mông triệu #62-63
  08. Từ truyền tin đến mông triệu #59-61
  07. Từ truyền tin đến mông triệu #56-58
  06. Từ truyền tin đến mông triệu #45-55
  05. Từ truyền tin đến mông triệu #35-45
  04. Tiểu Sử Đức Mẹ #26-34
  03. Những Nguyên Lý #15-25
  02. Các Nguồn Mạnh #7-14
  01. Giáo lý về Đức Mẹ #1-6
     

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)