Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Năm Sau Lễ Tro  

 

BÀI ĐỌC I: Đnl 30, 15-20

"Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ".

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh phúc, về sự chết và bất hạnh. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người, hầu anh em được sống và tăng số, và Chúa chúc lành cho anh em trên phần đất mà anh em sẽ chiếm hữu. Nhưng nếu lòng anh em không quay về, không muốn nghe, và chạy theo lầm lạc, thờ lạy và phụng sự các thần khác, thì hôm nay tôi tuyên bố với anh em rằng anh em sẽ chết, không được sống trên phần đất bên kia sông Giođan mà anh em sẽ chiếm hữu. Hôm nay, tôi xin trời đất làm chứng rằng: tôi đã đề nghị với anh em về sự sống và sự chết, sự chúc lành và sự chúc dữ. Vậy hãy chọn lựa sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống. Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa anh em, hãy tuân phục lệnh Người và liên kết với Người, vì Người là sự sống và là sự sống lâu dài của anh em, để anh em được ở trong đất nước mà Chúa đã hứa ban cho tổ phụ anh em là Abraham, Isaac và Giacóp". Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 1, 1-2. 3. 4 và 6

Đáp: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 39, 5a).

Xướng: 1) Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày. - Đáp.

2) Họ như cây trồng bên suối nước, trổ sinh hoa trái đúng mùa; lá cây không bao giờ tàn úa. Tất cả công việc họ làm đều thịnh đạt. - Đáp.

3) Kẻ gian ác không được như vậy, họ như vỏ trấu bị gió cuốn đi; vì Chúa canh giữ đường người công chính, và đường kẻ gian ác dẫn tới diệt vong. - Đáp.

CÂU XƯỚNG TRƯỚC PHÚC ÂM: 2 Cr 6,2b

Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

PHÚC ÂM: Lc 9, 22-25

"Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Con Người phải đau khổ nhiều, bị các vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba Người sẽ sống lại".

Chúa nói với mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống. Vậy nếu con người được lời lãi cả thế gian, mà phải thiệt mất mạng sống, thì được ích gì?" Đó là lời Chúa.

THỨ NĂM SAU LỄ TRO - 2016
Lc 9,22-25

VÁC THẬP GIÁ MỖI NGÀY THEO CHÚA

“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Mt 25,40)
Suy niệm: Mùa Chay thánh là thời gian thuận tiện để các Ki-tô hữu chiêm ngắm và cùng bước theo Chúa Ki-tô trên con đường khổ nạn của Ngài. Con đường Chúa đã đi qua không phải là con đường du lịch nghỉ mát mà là con đường chiến đấu thường xuyên và trường kỳ chống lại sự ác và ma quỷ, là kẻ chẳng những gây ra, cầm đầu sự ác mà còn là tên cám dỗ loài người chúng ta nữa. Đi trên con đường khổ nạn của Chúa, mỗi người phải vác lấy cây thập giá của mình, đó chính là từ bỏ “cái tôi” với những thói hư tật xấu của mình, đồng thời chiến đấu chống lại những cám dỗ thử thách mà ai cũng phải gặp trên đường đời của mình.

Bạn có biết bạn cần phải từ bỏ những gì để bước theo Chúa Ki-tô trên con đường khổ giá mà Ngài đã đi không? Sự từ bỏ mà Chúa Ki-tô mời gọi có làm cho bạn khó chịu, đau khổ trong hành trỉnh theo Chúa không? Mùa Chay này là dịp thuận tiện để bạn khám phá và triệt bỏ những thói hư tật xấu đang cản trở bạn sống cuộc sống thân mật với Chúa.

Mời bạn suy nghĩ và chia sẻ: Tại sao, để vác thập giá mình trong đời sống cộng đoàn, rất cần thái độ nhẫn nại và bao dung?

Sống Lời Chúa: Xét mình để thấy rõ nết xấu thâm căn cố đế nhất, nết xấu làm bạn ray rứt nhất và bạn quyết tâm cách mạnh mẽ nhất để nhổ bỏ nó trong Mùa Chay thánh này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đoái nhìn con bằng ánh mắt đầy yêu thương của Chúa để giải thoát con khỏi ách nô lệ của tính hư nết xấu và cho con sẵn sàng mang lấy ách êm ái của Chúa. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)