Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Tư Tuần II Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 5, 17-26

"Kìa, những người mà các ông tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vị thượng tế và mọi người thuộc phe ông, tức là phái Sađốc, đầy lòng phẫn nộ; họ ra tay bắt các tông đồ tống ngục. Nhưng đến đêm, Thiên Thần Chúa mở cửa ngục, dẫn các ngài đi và nói: "Hãy đi vào đền thờ giảng dạy cho dân chúng biết mọi lời hằng sống này". Nghe lệnh ấy, sáng sớm các ngài vào đền thờ và giảng dạy.

Lúc bấy giờ vị thượng tế và các người thuộc phe ông đến, triệu tập công nghị và tất cả các vị kỳ lão trong dân Israel, rồi sai người vào tù dẫn các tông đồ ra. Khi thủ hạ đến nơi, mở cửa ngục, không thấy các tông đồ, họ liền trở về báo cáo rằng: "Thật chúng tôi thấy cửa ngục đóng rất kỹ lưỡng, lính canh vẫn đứng gác ngoài cửa, nhưng khi chúng tôi mở cửa ra, thì không thấy ai ở bên trong cả".

Khi nghe các lời đó, viên lãnh binh cai đền thờ và các thượng tế rất lúng túng, không biết rõ công việc đã xảy đến cho các tông đồ. Lúc đó có người đến báo tin cho họ rằng: "Kìa, những người mà các ông đã tống ngục, hiện đang đứng giảng dạy dân chúng trong đền thờ". Bấy giờ viên lãnh binh cùng các thủ hạ tới dẫn các tông đồ đi mà không dùng bạo lực, vì sợ bị dân chúng ném đá. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Đáp: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. - Đáp.

2) Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi mọi điều lo sợ. - Đáp.

3) Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn. - Đáp.

4) Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai nương tựa ở nơi Người. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 26

Alleluia, alleluia! - Thánh Thần sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 3, 16-21

"Thiên Chúa đã sai Chúa Con đến để thế gian nhờ Người mà được cứu độ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa và đây là án luận phạt: là sự sáng đã đến thế gian và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách, nhưng ai hành động trong sự thật, thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ, là họ đã hành động trong Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.

 

tháng 04/2016

 

5 phút suy niệm: THỨ TƯ  TUẦN 2 PS
                                                                                    Ga 3,16-21
ĐẾN CÙNG ÁNH SÁNG
“Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.” (Ga 3,18)
Suy niệm: Nhiều người có thể bị sốc vì lời Chúa nói trên đây. Chẳng lẽ chúng tôi ăn ngày ở lành, mà chỉ vì không tin vào ông Giê-su mà bị lên án sao? Nói rộng ra, phải chăng ông bà tổ tiên, những người chưa từng nghe nói về Giê-su, và tất cả những kẻ đã sống trước thời Đức Giê-su, họ cũng bị lên án cả sao? Thật ra, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian không phải để lên án thế gian mà là để cứu nó (Ga 3,17). Thế nên, những người “chuộng bóng tối hơn ánh sáng” tự tay tắt đi ngọn đèn duy nhất trong nhà, thì chẳng cần ai lên án, họ đã tự kết án mình phải chìm sâu trong bóng tối.
Mời Bạn: Dù bạn chưa biết Đức Giê-su là ai, nhưng nếu bạn yêu quý ánh sáng, luôn đi về phía ánh sáng, thì bạn sẽ gặp Ngài, vì Ngài chính là ánh sáng. Trung thành sống theo chân lý, kiên trì làm điều thiện, luôn nghĩ tốt và làm một điều gì đó tốt đẹp dù nhỏ bé cho người khác, đó là bạn đang sống như con cái sự sáng, và bạn sẽ gặp Ngài, vì Ngài chính là Chân, Thiện, Mỹ.
Sống Lời Chúa: Suy gẫm lời khuyên của thánh Phao-lô: “Hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13). Bạn luôn luôn sẵn sàng làm điều thiện cho dù không ai nhận thấy, vì như thế, bạn sẽ gặp được Chúa, và nhờ bạn người khác cũng được gặp gỡ Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa là ánh sáng để cho con nhận ra vẻ đẹp của Chúa. Chúa là ánh sáng chiếu soi đời con, để cho con nhận ra vẻ đẹp của sự hiện hữu của con. Xin cho chúng con ngày càng yêu mến ánh sáng và đến cùng ánh sáng của Chúa. Amen.

THỨ 4 SAU CN 2 PS - C
TÌNH YÊU THIÊN CHÚA
* LỜI CHÚA : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
* CHIA SẺ :
Có thể nói, nếu có một từ để gọi tên cho một điều gì xưa nhất nhưng cũng mới mẻ nhất; một điều gì đó riêng tư nhất nhưng cũng là phổ quát nhất đối với con người, tôi sẽ nghĩ và nói ngay đến chữ tình yêu. Tình yêu đã trở thành đề tài muôn thuở, đã gợi hứng cho biết bao thi sĩ, nhạc sĩ ... làm nên những vần thơ tuyệt tác, những bản tình ca bất hủ, du dương theo từng cung bậc của tâm hồn.
Đi xa hơn và vượt lên trên tình yêu giữa con người với con người, Tin Mừng Gioan hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta khám phá ra một tình yêu thiêng linh, một tình yêu được đặt nền tảng và nguồn gốc cho mọi tình yêu khác - tình yêu đó chính là - Tình Yêu Thiên Chúa. Tình Yêu trao ban mà Thiên Chúa dành cho con người, “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.” (Ga 3,16)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu huyền nhiệm Ba Ngôi, Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
Tình yêu Thiên Chúa – tự bản thể của Thiên Chúa – Ngài chính là Tình Yêu, như thánh Gioan tông đồ đã lãnh nhận mặc khải và cảm nhận về điều này. “Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1 Ga 4,8)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu trao ban trọn vẹn không giữ lại gì cho chính mình, ngay chính Người Con Một, Thiên Chúa cũng trao ban cho con người, để trở nên Đấng Cứu Chuộc tội lỗi con người. “Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta.” (Rm 8,32)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu cho đi tất cả, “Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19,34) để con người được sống và sống đời đời.
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu luôn tha thứ cho tội lỗi con người. “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu luôn ban ơn cứu độ khi con người sám hối ăn năn trở về. “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” (Lc 23,43)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu luôn thương xót con người. “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8,11)
Tình yêu Thiên Chúa – tình yêu bao la hải hà, không bờ bến, con người không thể nào hiểu và diễn tả được hết. Con người chỉ cảm nhận bằng con tim rộng mở nhờ ân sủng của Chúa ban cho.
* CẦU NGUYỆN: Lắng đọng tâm hồn, hát với tất cả tâm tình yêu mến và thờ lạy Thiên Chúa.
ĐK : Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền? Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
1. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.
2. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.
3. Ngày tháng hôm nay, và mãi tương lai, Chúa biết từng ngày. Ðời tôi đang sống dẫu có đổi thay, tay Chúa an bài. Mưa gió miên man, hay nắng hân hoan, môi luôn tràn tiếng hát tâm tư bình an.
4. Nhìn ngước lên cao, ngàn ánh trăng sao, tinh tú dạt dào. Nào ai dám nói đất thấp trời cao Chúa ở nơi nào? Chúa ở bên tôi, đâu có xa xôi, như đôi hình với bóng theo nhau mọi nơi.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)