Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 11, 19-26

"Họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Têphanô bị giết, có nhiều người phải sống tản mác, họ đi đến Phênixê, Cyprô và Antiôkia, họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do-thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cyprô và Xyrênê; khi đến Antiôkia, họ cũng rao giảng Chúa Giêsu cho người Hy-lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ; nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai Hội Thánh Giêrusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antiôkia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa; Barnaba vốn là người tốt lành, đầy Thánh Thần và lòng tin. Và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarxê tìm Saolô. Gặp được rồi, liền đưa Saolô về Antiôkia. Cả hai ở lại tại Hội Thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo; chính tại Antiôkia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 86, 1-3. 4-5. 6-7

Đáp: Hỡi muôn dân, hãy ngợi khen Chúa (Tv 116, 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Chúa yêu cơ sở Ngài thiết lập trên núi thánh; Ngài yêu cửa nhà Sion hơn mọi cư xá nhà Giacóp. Hỡi thành trì của Thiên Chúa, thiên hạ đang nói những điều hiển hách về ngươi. - Đáp.

2) Ta sẽ kể Rahab và Babel vào số người thờ phượng Ta, kìa Philitinh, Tyrô và dân Êthiôpi: những người này đã sinh ra tại đó. Và thiên hạ sẽ nói về Sion rằng: "Riêng từng người và hết mọi người đã sinh tại đó, chính Đấng Tối Cao đã củng cố thành này". - Đáp.

3) Chúa sẽ ghi chép vào sổ sách của chư dân rằng: "Những người này đã sinh ra tại đó". Và khi ca vũ, người ta sẽ ca rằng: "Mọi nguồn vui thú của tôi đều ở nơi ngươi". - Đáp.

ALLELUIA:

Alleluia, alleluia! - Chúa Kitô, Đấng tác tạo mọi loài, đã sống lại và đã xót thương nhân loại. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 10, 22-30

"Tôi và Cha Tôi là một".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết". Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Điều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 

5 phút suy niệm:                                   THỨ BA TUẦN 4 PS
Ga 10,22-30
VIỆC LÀM MINH CHỨNG
“Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi.” (Ga 10,24-25)
Suy niệm: Trả lời cho viên sĩ quan cai ngục về nguồn gốc của mình, cha Kôn-bê dõng dạc nói: “Tôi là một linh mục Công Giáo”. Lời tuyên bố này được minh chứng bằng những việc bác ái ngài thực hiện trong tù, đặc biệt bằng hành động chết thay cho một người bạn tù đáng thương. Hành vi bác ái ấy minh chứng cha Kôn-bê thuộc về Thiên Chúa và là môn đệ Chúa Giê-su. Chúa Giê-su luôn thể hiện nguồn gốc của mình thuộc về Chúa Cha, bằng lời giảng dạy và việc làm. Đời sống của Ngài khiến những người đương thời nhìn nhận nơi Ngài không có điều gì gian dối, là “người vô tội” và là “Con Thiên Chúa”. Việc của Ngài làm chứng minh nguồn gốc của Ngài.
Mời Bạn: Là Ki-tô hữu nghĩa là được chọn để thuộc về Đức Ki-tô, thuộc về Thiên Chúa. Trong khuôn viên nhà thờ quen thuộc, chúng ta dễ dàng để tuyên xưng như thế. Nhưng có những lúc rất ngại để nói mình là Ki-tô hữu, vì những việc chúng ta làm nghịch lại với nguồn gốc và ơn gọi của mình. Bạn sẽ nói thế nào về nguồn gốc Ki-tô hữu của bạn khi đời sống của bạn không phù hợp với đức tin bạn tuyên xưng?
Chia sẻ: Người ta hãnh diện về tài năng, nguồn gốc của họ. Sao bạn ngại ngùng về nguồn gốc Ki-tô hữu của bạn?
Sống Lời Chúa: Thực hiện Lời Chúa dạy bằng hành động cụ thể.
Cầu nguyện:Lạy Chúa Giê-su Phục Sinh, xin giúp con mạnh dạn sống Lời Chúa dạy, để con vui sướng khi tỏ dấu con thuộc về Chúa.

 

THỨ 3 SAU CN 4 PS – C
CHÚA GIÊSU – MỤC TỬ NHÂN LÀNH – BIẾT TỪNG CON CHIÊN

* LỜI CHÚA : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” (Ga 10,27-28)

* CHIA SẺ :
Biết, khả năng để hiểu và cảm nhận những gì đang xảy ra trong cuộc sống. Có những cái biết thuộc về lý trí cần phải học hỏi mà có. Có những cái biết thuộc về con tim chỉ cần cảm nhận là hiểu được.
Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành – Ngài biết từng con chiên một, “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Cái biết của Chúa Giêsu về từng con chiên một, mang chiều kích cao, sâu, dài, rộng của con tim, tình yêu và sự hy sinh cho đàn chiên của Ngài, để chiên được sống và sống dồi dào.
Chiều kích cao của con tim người Mục Tử : luôn hướng về Chúa Cha, cầu xin Chúa Cha ban ơn cho từng con chiên mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.”
Chiều kích sâu của con tim người Mục Tử : chiều kích này xuất phát từ tình yêu, đàn chiên luôn ở trong trái tim của Ngài. Ngài hiểu biết từng người trong chúng ta. Ngài thấu hiểu những tâm tư tình cảm, trăn trở, khó khăn, mệt mỏi trong tâm hồn ta. Tình yêu trong trái tim Người Mục Tử luôn thôi thúc Ngài lên đường băng rừng lội suối, vượt qua bao thử thách gian nan, để đi tìm con chiên lạc, khi tìm được rồi, Ngài ôm lấy nó, vác nó lên vai mang về ràn, để nó hưởng hoan lạc bình an trong đồng cỏ xanh tươi, được tắm trong dòng suối mát là Nước Hằng Sống đem lại sự sống đời đời.
Chiều kích rộng của con tim người Mục Tử : thể hiện qua sự quan tâm chăm sóc xuất phát từ tình yêu muốn trao ban tất cả cho đàn chiên. Ngài không giữ lại gì cho chính mình, Ngài trao ban tất cả cho đàn chiên. Trái tim bị đâm thâu của Ngài trên cây thập giá mở ra để đón nhận lấy tất cả đàn chiên, máu và nước chảy ra để sinh ơn cứu độ cho đàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào.
Chiều kích dài của con tim người Mục Tử là tình yêu không có giới hạn, không phân biệt đối xử. Ngài đến với từng con chiên một, dẫu nó què quặt, dẫu nó có đui mù, dẫu nó có tội lỗi, dẫu nó có hôi hám, dẫu nó có chống đối … Ngài cũng đến với chúng, để yêu thương và chết cho chúng. “Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu” (Ga 15,13). Ơn cứu độ của Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành – không dành cho một người nhưng là cho tất cả mọi người.
Ước gì, mỗi người chúng ta luôn biết đáp trả lại tình yêu của Ngài, để chúng ta được sống và sống dồi dào, để được hưởng niềm vui, sự bình an và ơn cứu muôn đời.

* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử Nhân Lành! Xin cho con được vui hưởng hạnh phúc trong đồng cỏ xanh tươi là Nước Trời . Amen.

cha Phong

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)