Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 14, 5-17 (Hl 5-18)

"Chúng tôi rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, tại Icônia có phong trào người dân ngoại và người Do-thái cùng các thủ lãnh của họ định ngược đãi và ném đá Phaolô và Barnaba. Biết thế, hai ngài trốn sang các thành thuộc Lycaonia là Lystra, Đerbê và khắp vùng phụ cận, và rao giảng Tin Mừng ở đó.

Lúc ấy tại Lystra có người bại chân từ lòng mẹ, anh chỉ ngồi và không hề đi được. Anh nghe Phaolô giảng dạy. Phaolô chăm chú nhìn anh, thấy anh có lòng tin để được cứu chữa, nên nói lớn tiếng rằng: "Hãy chỗi dậy và đứng thẳng chân lên". Anh liền nhảy lên và bước đi. Dân chúng thấy việc Phaolô làm, thì la to bằng tiếng Lycaonia rằng: "Các vị thần mặc lớp người phàm đã xuống với chúng ta". Họ gọi Barnaba là thần Giupitê và Phaolô là thần Mercuriô, vì chính ngài giảng. Thầy sãi thần Giupitê ở ngoại thành, mang bò và vòng hoa đến trước cửa: ông toan hợp cùng dân tế thần.

Nghe tin ấy, các tông đồ Barnaba và Phaolô liền xé áo mình ra, xông vào đám dân chúng mà la lên rằng: "Hỡi các ngươi, các ngươi làm gì thế? Chúng tôi cũng là loài hay chết, là người như các ngươi, là những kẻ rao giảng cho các người bỏ các thần này mà trở về với Thiên Chúa hằng sống, Đấng tạo thành trời đất, biển cả và mọi vật trong đó. Trong các thế hệ trước đây, Người đã để mặc cho mọi dân tộc đi theo đường lối riêng mình; dầu vậy, Người không hề để thiếu sót những dấu chứng về Người, Người ban phát muôn ơn lành, cho mưa từ trời xuống cho các ngươi và mùa màng hoa trái, cho các ngươi được no lòng phỉ dạ". Dầu nói thế, các ngài cũng phải vất vả lắm mới ngăn cản được dân chúng khỏi tế các ngài. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 113B, 1-2. 3-4. 15-16

Đáp: Lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Không phải cho chúng con, lạy Chúa, không phải cho chúng con, nhưng xin cho danh Ngài rạng sáng, vì đức từ bi, vì lòng trung tín của Ngài. Tại sao Chúa để chư dân người ta nói: "Thiên Chúa của bọn này ở đâu?" - Đáp.

2) Thiên Chúa chúng tôi ngự trên trời, phàm điều chi Ngài ưng ý, Ngài đã thực thi. Thần tượng của họ bằng bạc với vàng, đó là sự vật do tay loài người tác tạo. - Đáp.

3) Anh em đã được Chúa ban phúc lành, Chúa là Đấng đã tạo thành trời đất. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa đã tặng con cái loài người. - Đáp.

ALLELUIA: Cl 3, 1

Alleluia, alleluia! - Nếu anh em sống lại làm một với Đức Kitô, thì anh em hãy tìm kiếm những sự cao siêu trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 14, 21-26

"Đấng Phù Trợ mà Cha sẽ sai đến, Người sẽ dạy các con mọi điều".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai nghe các giới răn Thầy truyền và tuân giữ, người ấy là kẻ yêu mến Thầy, và ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng yêu mến và tỏ mình ra cho người ấy".

Ông Giuđa, không phải Giuđa Iscariô, thưa Người rằng: "Lạy Thầy, tại sao Thầy sẽ tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ cho thế gian?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời mà các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng Phù Trợ, là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con". Đó là lời Chúa.

THỨ 2 SAU CN 5 PS – C
CHÚA THÁNH THẦN – ĐẤNG BẢO TRỢ CHÚNG TA
* LỜI CHÚA : “Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.” (Ga 14,26)
* CHIA SẺ :
Bảo trợ, một danh từ nói đến sự giúp đỡ, bảo vệ, đỡ đầu cho một người nào đó, vừa mang ý nghĩa vật chất cũng như ý nghĩa thiêng liêng.
Ví dụ : một người đi tu thường có một cha bảo trợ, như là người hướng dẫn, cầu nguyện, đồng hành, nâng đỡ, cho người đó không chỉ về vật chất nhưng cả về tinh thần.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết, Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ, là Đấng hướng dẫn, đồng hành, nâng đỡ đời sống đức tin cho mỗi người chúng ta.
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ luôn hướng dẫn đời sống các Tông đồ, cũng như mỗi người chúng ta. Chúa Thánh Thần giúp các Tông đồ hiểu rõ những gì Chúa Giêsu đã dạy, đã mặc khải, giúp các ngài hiểu sâu sắc hơn mầu nhiệm về Thiên Chúa, về Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người. “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời.” (Mt 16,17)
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đồng hành với các Tông đồ, cũng như mỗi người chúng ta. Ân sủng Chúa Thánh Thần xưa xuống trên các Tông đồ cũng là ân sủng Thánh Thần mà chúng ta lãnh nhận trong bí tích rửa tội. Mặt khác, với việc lãnh nhận bí tích thêm sức, ơn Chúa Thánh Thần lại tiếp tục được gia tăng và củng cố đời sống thiêng liêng chúng ta.
Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ nâng đỡ đời sống đức tin và ban ơn sức mạnh cho mỗi người chúng ta. Người nâng đỡ ta lúc ta yếu đuối, dẫn dắt ta lúc ta nghi nan, an ủi ta lúc ta buồn khổ và bảo trợ, bào chữa, phù trì cho ta trong suốt cuộc lữ hành đức tin.
* CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến và biến đổi tâm hồn con, để con biết dấn thân phụng sự Thiên Chúa và phục vụ cho lợi ích các linh hồn. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)