Bài Đọc Hằng Ngày

 

Thứ Bảy Tuần V Phục Sinh  

 

BÀI ĐỌC I: Cv 16, 1-10

"Xin đi sang Macêđonia mà cứu giúp chúng tôi".

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô đến Đerbê và Lystra. Ở đó có một môn đồ tên là Timôthêô, con của một bà Do-thái đã tin đạo, còn cha là người dân ngoại. Các anh em ở Lystra và Icôniô chứng nhận anh là người tốt. Phaolô muốn anh đi theo mình, vì nể người Do-thái ở trong vùng ấy, nên Phaolô đã đem anh đi cắt bì, vì mọi người biết cha anh là người dân ngoại. Khi hai ngài đi ngang qua các thành phố, hai ngài truyền lại cho họ tuân giữ những giáo lý do các tông đồ và kỳ lão tại Giêrusalem đã quyết định. Nhờ vậy, các giáo đoàn được vững mạnh trong đức tin và mỗi ngày càng tăng thêm đông số.

Các ngài đi qua Phrygia và vùng Galatia, vì Thánh Thần ngăn cản không cho rao giảng lời Chúa tại Tiểu Á. Khi đến Mysia, các ngài tìm cách đi Bithynia; nhưng Thánh Thần của Chúa Giêsu không cho phép. Vậy các ngài đi sang Mysia, xuống Trôa, và ban đêm Phaolô được thị kiến thấy một người Macêđô đứng đó và van xin ngài rằng: "Xin đi sang Macêđônia mà cứu giúp chúng tôi".

Vừa thấy vậy, chúng tôi liền tìm cách đi sang Macêđônia, tin chắc rằng Thiên Chúa đã kêu gọi chúng tôi rao giảng Tin Mừng cho họ. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 99, 2. 3. 5

Đáp: Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! (c. 2a)

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Toàn thể địa cầu, hãy reo mừng Chúa! Hãy phụng sự Chúa với niềm vui vẻ; hãy vào trước thiên nhan với lòng hân hoan khoái trá. - Đáp.

2) Hãy biết rằng Chúa là Thiên Chúa, chính Người đã tạo tác thân ta, và ta thuộc quyền sở hữu của Người. - Đáp.

3) Vì Thiên Chúa, Người thiện hảo, lòng từ bi Người tồn tại muôn đời, và lòng trung tín còn tới muôn muôn thế hệ. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 14, 16

Alleluia, alleluia! - Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác, để ở cùng các con luôn mãi. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 15, 18-21

"Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu thế gian ghét các con, các con hãy biết rằng họ đã ghét Thầy trước. Nếu các con thuộc về thế gian, thế gian sẽ yêu những gì thuộc về nó, nhưng các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian, nên thế gian ghét các con. Các con hãy nhớ lại lời Thầy đã nói với các con: Tôi tớ không trọng hơn chủ. Nếu họ đã bắt Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ các con; nếu họ tuân giữ lời Thầy, thì họ cũng tuân giữ lời các con. Tại vì danh Thầy mà họ sẽ làm cho các con tất cả những điều đó, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Thầy". Đó là lời Chúa.

 

5 phút suy niệm  2016

 5 phút suy niệm:                                   THỨ BẢY TUẦN 5 PS
Ga 15,18-21
BI HÙNG CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ
“Anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian. ” (Ga 15,19)
Suy niệm: Bác sĩ phân tâm học lừng danh C. Jung đúc kết những phát kiến của mình trong một câu nói nổi tiếng: “Điều duy nhất ta phải sợ trên thế gian này là con người.” Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su đã báo trước cho các môn đệ biết số phận của họ: bị ghét bỏ, bị bách hại, thậm chí bị giết chết. Thầy của họ bị người đời đối xử thế nào, số phận của họ cũng sẽ như vậy. Thế gian ghét bỏ họ, vì họ sống giữa thế gian, nhưng lại không thuộc về thế gian: Họ lại được Thầy mình được sai vào thế gian, để biến đổi thế gian. Muốn biến đổi thế gian hư  hỏng ấy, họ phải sống khác người, một điều tối kỵ với người đời, một lý do khiến họ bị ghét cay ghét đắng, bị nghi kỵ, và rốt cuộc bị loại trừ.
Mời Bạn: “Với thế giới này, bạn quá tốt lành, và vì thế cuối cùng thế giới ấy sẽ nghiền nát bạn” (nhà văn P. Auster). Sống tốt lành theo niềm tin Ki-tô giáo hôm nay là thật sự lội ngược dòng đời, một dòng đời chạy theo cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ hưởng thụ, tôn sùng vật chất. Bị cười chê, chống đối... bạn đừng ngạc nhiên và thối chí, nhưng hãy kiên vững, vì giúp bạn giống Thầy mình hơn.
Sống Lời Chúa: Tôi quyết can đảm làm việc lành việc nghĩa, sống đức tin như Chúa dạy, dù bị dư luận cười chê, ghét bỏ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã thẳng thắn báo trước số phận bi hùng của những người muốn làm môn đệ Chúa. Xin cho con ý thức mình sống giữa thế gian, nhưng không thuộc thế gian, mà thuộc về Nước Trời. Xin ban thêm sức mạnh để con can trường sống khác cung cách thế gian, và chỉ theo cung cách môn đệ Chúa. Amen.

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)